Медия без
политическа реклама

Денков преряза лентата на българския суперкомпютър „Хемус“

19 Окт. 2023Обновена

Премиерът Николай Денков откри Инфраструктурния комплекс на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, където е и новият български суперкомпютър „Хемус“. С него бе и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Изградената инфраструктура е цялостен комплекс с 4 основни слоя, включващи ресурси от суперкомпютърен тип, система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и средства за дигитализация. Разработена е интегрирана платформа, която обхваща всички слоеве на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси и ресурси за съхранение на данни, софтуер, услуги и инструменти, за работа на мултидисциплинарни научни общности.

"Българските учени работят на високо европейско ниво - заяви Денков. - Познавам работата на колегите, от години те разработват нови алгоритми. Работят на много високо ниво и имат нужда от техника на високо ниво".

Денков добави, че българските учени участват в разработването на нови методи и в сътрудничество с международната научна общност. Той увери, че държавата ще работи за това да подобрява материалната база, за вдигане на нивото на научните кадри и за по-добро възнаграждение. 

Инфраструктурният комплекс е изграден по Проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.

Работата по проекта стартира в средата на 2018 г.

Ключови думи:

суперкомпютър