Медия без
политическа реклама

ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №56

16 Юли 2019

ТОТО 2

"6 от 49"
Числа: 16, 19, 23, 37, 42, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 11 по 2566.20 лв., 4 - 461 по 61.20 лв., 3 - 8115 по 4.80 лв. ДЖАКПОТ: 3 278 188.50 лв.

"6 от 42"
Числа: 1, 3, 30, 32, 33, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1459.70 лв., 4 - 184 по 55.50 лв., 3 - 3384 по 4.30 лв. ДЖАКПОТ: 363 857.68 лв.

"5 от 35"
I теглене: 6, 10, 12, 14, 35. Печалби: 5 - 1 по 22 563.10 лв., 4 - 187 по 139.20 лв., 3 - 5801 по 6.60 лв.; II теглене: 4, 8, 18, 19, 27. Печалби: 5 - няма, 4 - 289 по 129.10 лв., 3 - 8209 по 6.00 лв.

"Тото Джокер"
Позиция: 2, 7, 9. Цифра: 6, 6, 1. Печалби: 3 - няма, 2 - 639 по 44.20 лв. ДЖАКПОТ: 28 255.25 лв.

"Зодиак"
Числа: 16, 28, 37, 38, 41. Зодия: 6. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - няма, 3+1 - 15 по 100.00 лв., 3 - 161 по 10.00 лв., 2+1 - 240 по 5.00 лв., 1+1 - 1342 по 1.50 лв., 2 - 2357 по 0.80 лв., 0+1 - 2309 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.

"Рожден ден"
Година: 52; Месец: 06; Дата: 15; Ден: 6. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 453.60 лв., група 3 - 1 по 362.80 лв., група 4 - 4 по 56.70 лв., група 5 - 7 по 32.40 лв., група 6 - 10 по 18.10 лв., група 7 - 14 по 16.20 лв., група 8 - 26 по 7.00 лв., група 9 - 32 по 8.50 лв., група 10 - 71 по 4.50 лв., група 11 - 188 по 1.90 лв., група 12 - 196 по 2.30 лв., група 13 - 509 по 1.90 лв., група 14 - 1225 по 1.30 лв., група 15 - 2241 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 8634.41 лв.


ТОТО 1

"13 срещи"
Знаци: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Х, 1, 1, 2, 2, 1. Печалби: 13 - 4 по 1559.30 лв., 12 - 103 по 10.20 лв., 11 - 858 по 1.50 лв., 10 - 3989 по 0.46 лв. ДЖАКПОТ: няма.

"12 тип 1Х2"
Знаци: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, Х, 1, 1, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 1 по 108.90 лв. ДЖАКПОТ: 258.53 лв.

"10 от 10"
Знаци: 1, 2, 2, 1, 2, 2, Х, 1, 1, 1. Печалби: 10 - 6 пo 222.70 лв. ДЖАКПОТ: няма.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата