Медия без
политическа реклама

Втора матура: Зрелостниците разсъждаваха за българско кино и ски курорти

Най-много ученици избраха да тестват знанията си по английски език

23 Май 2023Обновена
Предметите, върху които може да се полага втора матура, са 18 на брой
БГНЕС
Предметите, върху които може да се полага втора матура, са 18 на брой

Над 45 000 дванадесетокласници се явиха днес на втората си задължителна матура. Около 24 000 от тях положиха матура по профилиращ предмет, изучаван в 11 и 12 клас, а останалите около 21 000 ученици от професионалните гимназии - изпит за придобиване на професионална квалификация.

Изпитът по прифилиращ предмет бе от 8.30 ч. до 12:30 ч. В министерството на образованието и науката по традиция сутринта бе изтеглен вариант 2. Предметите, върху които може да се полага втора матура, са 18 - чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информатика, информационни технологии, физика, биология, химия, история, география, предприемачество, музика, изобразително изкуство и философия. Самите изпити обаче са общо 27, защото тези по чужд език се полагат на различни нива в зависимост от учебния план.

Изборът на образование и професия, качествата на добрия лидер, българското кино и бъдещето на ски курортите бяха сред темите на втората задължителна матура по профилиращ предмет.

По философия една от задачите беше върху откъс от книгата на Джон Ролс „Теория на справедливостта“. На теста зрелостниците имаха възможност избират да пишат философско есе или да решават казус, свързан с избора на образование и професия. „Представата, че нещо друго (един мозък) мисли вместо теб, е най-чистият симптом за отказ от интелектуална отговорност“ (Христо Стоев, „Евдемонии“), беше една от двете възможни теми за есе. Другата бе свързана с мисъл на Лудвиг Витгенщайн от неговия „Логико-философски трактат“: „Ние усещаме, че дори, ако бъде отговорено на всички възможни научни въпроси, нашите проблеми на живота все още изобщо не ще бъдат докоснати“.

Есе беше и последната задача за зрелостниците, които се явиха на матура по английски език (ниво B2). Темата бе: „Какви са качествата на добрия лидер?“. Английски език е профилиращият предмет, избран от най-много зрелостници за втора задължителна матура – близо 12 000 се явиха на него. От тях 8 362 положиха изпит за ниво В2.

По география трябваше да се търсят възможни решения за адаптиране към климатичните промени на зимните (ски) курорти в България. Зрелостниците трябваше да формулират теза, да дадат аргументи и да направят изводи по предварително зададен текст. По история една от задачите беше по избор - създаване на текст върху разнообразни исторически източници или отговор по исторически проблем. Темата за първата възможност бе „Как се развива българското кино през първите десетилетия на 20 в.?“, а за втората „Как българското възрожденско общество развива модерна българска просвета?“.

На матурите са били анулирани четири изпитни работи – по една в Пазарджик, Перник, Стара Загора и Търговище.

Резултатите от изпитите ще са готови до 9 юни. Както и през 2022 г., прагът за тройка си остава 30 точки.

 

ПРОФЕСИЯ

Вместо втора задължителна матура завършващите професионални гимназии полагаха държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - на такъв се явиха около 21 000 ученици. На тях се падна вариант 18 от 18 възможни теми. За 7204 от тях изпитът включваше писмена тема, 3019 решаваха тест, а близо 10 800 – защита на дипломен проект.

Кандидатите за професия „Аниматор в туризма“, специалност „Туристическа анимация“ трябваше да предложат анимационна програма по избор и да позиционират реклама на анимационен продукт, включително и превод на чужд език. Темата на бъдещите счетоводители беше свързана с бюджетната система на България, а тази на спедиторите-логистици – с превоза на товари и опазване на околната среда. При специалност „Възобновяеми енергийни източници“ акцент бяха термопомпените инсталации въздух и приложението на видовете геотермални ресурси, а кандидатите за професия от специалност „Технология в биопроизводствата“ трябваше да се справят с темата за биотехнологичното пречистване на отпадъчни води и спазване изискванията на биологичната безопасност.

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон