Медия без
политическа реклама

Уроци по патриотизъм влизат в училищата

По нова програма за 500 000 лв. децата ще се грижат за войнишки паметници и ще обучават във военна подготовка

МОН ще даде 300 000 лв., а МО - 200 000 лв., за да обучат ученици от 8 до 10 клас в патриотизъм и на основни умения по военна подготовка
Илияна Кирилова
МОН ще даде 300 000 лв., а МО - 200 000 лв., за да обучат ученици от 8 до 10 клас в патриотизъм и на основни умения по военна подготовка

Нова програма за 500 хил. лв. ще възпитава в патриотизъм учениците. Това става ясно от сайта на просветното министерство, на който са обявени нови 6 национални програми. В края на януари ведомството представи други 16 програми с общ бюджет от 130 млн. лв.

Името на новата патриотична програма е "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", като тя ще се изпълнява съвместно с Министерството на отбраната. Първият ѝ модул е за разработване на проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май. За целта МОН ще задели 300 000 лв.

Всяко училище в страната, което обучава ученици от 8 до 10 клас - такива у нас са около 2000 заведения - може да кандидатства само с по един проект. Условие е то да осигури място за обособяване на кът. Сред дейностите, които ще се финансират, са събиране на информация, свързана с конкретни личности и/или паметници, посветени на бойната слава на българската армия, в областта, в която се намира училището, провеждане на интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение, грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност, свързана с историческото минало на българската армия, разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия, изготвяне на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия. По този модул ще могат да бъдат финансирани проектите на 100 училища, като максималната сума на един проект е до 3000 лв.

В рамките на тази програма ще се организират и занимания по военна подготовка, военна история, ориентиране, оказване на първа помощ и др. Всички тези дейности ще се извършват в Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново, като ще са включени и щафетни и състезателни игри за учениците.

Професионално образование - 2.6 млн. лв.

През тази година МОН залага нова програма за професионалното образование с бюджет от 2,6 млн. лева. Чрез нея ще се финансира закупуване на оборудване на специализирани учебни кабинети, ремонти и обзавеждане, ще бъдат закупени учебни видеофилми и софтуер. Предвиждат се и средства за транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда и др.

Обучение за ИТ кариера - 670 хил. лв.

Въпросната национална програма е надградена с нов модул, затова ще се казва "Обучение за ИТ умения и кариера". Тази година по нея е заложено разработване и осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии. Ще се организират и обучения на ученици - учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии. Чрез програмата вече няколко години успешно се осигурява обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист".

Роден език и култура зад граница - 2,1 млн. лв.

По тази програма ще продължат да се подкрепят проекти, свързани с подпомагане на обучението по български език и литература, по история и по география на България за децата от предучилищна възраст и за учениците от 1 до 12 клас, както и на обучението на учители от българските неделни училища в чужбина. Предвижда се създаване на електронна база данни с тестови задачи по български език. Получилите сертификат за владеене на езика ще имат възможност да продължат образованието и обучението си в училища в България при завръщане в родината.  По тази програма ще бъдат създадени условия за стопанисване на къщата на Христо Ботев в село Задунаевка, Украйна, както и за популяризиране на делото и връзката на Ботев с бесарабските българи. Планирано е къщата да бъде превърната в образователен център, в който ще се обучават децата от българските неделни училища в Украйна.

Без свободен час - 3,1 млн. лв.

За поредна година по програмата "Без свободен час" ще се изплащат възнаграждения на учители в училища и детски градини, които заместват свои колеги в отпуск, като има и отделен модул за педагогически специалисти, които провеждат обучение от разстояние от домовете си. 37 лв. с включени дължими осигуровки ще се изплащат за компенсиране на разходи за консумативи при обучение от разстояние в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес.

За личностно развитие - 1,7 млн. лв.

По програмата ще се финансира създаването на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления - науки, технологии, изкуства, спорт, като целта е постигане на ефективен образователен процес в центровете за подкрепа за личностно развитие. Ще се финансира закупуване на съвременно и модерно обзавеждане на помещения за занимания по интереси, както и на материали.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?