Медия без
политическа реклама

МОН планира 4 млн. лв. за обучения по пътна безопасност в училищата

Другата нова програма е за превенция на агресията и тормоза в клас - за 500 хил. лв.

01 Март 2024
По новата програма ще се изграждат и площадки за провеждане на обучение по безопасност на движението по пътищата.
БНР
По новата програма ще се изграждат и площадки за провеждане на обучение по безопасност на движението по пътищата.

22 национални програми за развитие на образованието е одобрил Отрасловият съвет по образование, който заседава днес в МОН, съобщиха от МОН. Две от тях са нови - "Безопасност на движението по пътищата" и "Без агресия за сигурна образователна среда".   

За първата се предвижда бюджет от над 4 млн. лв., като целта е формиране и развитие на компетентности за отговорно поведение на децата и учениците, свързани с безопасността на движението по пътищата. Това ще става чрез подкрепа на обучението по пътна безопасност, изграждане на площадки за неговото провеждане, използване на интерактивно приложение за пътна безопасност, както и осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предвижда се и възможност в схемите за превоз да бъдат включени и електрически автобуси. 

Новата национална програма за превенция на агресията и тормоза е на стойност 500 хил. лв. и е продължение на дейностите, изпълнявани миналата година по един от модулите на националната програма "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Мерките, насочени към създаването на сигурна образователна среда без агресия, ще обхванат по-голям брой училища и ще включват и детските градини. 

В националната програма за провеждане на национално стандартизирано външно оценяване са включени и дейности, свързани с подготовка за участие на училищата в международното изследване PISA 2025. Сред тях са изготвянето на примерни теми по рамката на изследването PISA и създаване на банка от задачи в областта на природните науки за подготовка на учениците.

Подобряването на компетентностите на учениците, учителите и ръководните екипи по отношение на киберсигурността и безопасно използване на интернет е нов момент в програмата за осигуряване на информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование. По нея е предвидено също осигуряването на устройства за четене за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

В програмата "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" ще бъдат включени дейности за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, оборудване и предоставяне на консумативи и материали, спомагащи кариерното ориентиране, и създаване на информационни и методически ресурси за кариерното ориентиране и консултиране.

Национална програма "Иновации в действие" тази година е с акцент върху училища, въвели нови учебни предмети и интердисциплинарни модули. Предвижда се бюджетът на този нов модул да бъде 1.8 млн. лв.

Нов модули ще има в програмите "България - образователни маршрути", "Професионално образование и обучение" и "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти". В дейностите по първата ще се включат българските неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН, и българските държавни училища в чужбина, като предвиденият бюджет е 500 000 лв. Толкова ще бъде и стойността на модула за състезания по професии по национална програма "Професионално образование и обучение". За дейности, свързани с преодоляването на професионалния хроничен стрес на учителите, са предвидени 95 000 лв. по програмата за рехабилитация и профилактика на педагогическите специалисти.

 

Национална програма за развитие на обучението по безопасност на движението по пътищата ще разработят министерството на образованието и държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата