Quantcast

Медия без
политическа реклама

Учениците в дуално обучение са се увеличили 30 пъти

За младежите от 11 и 12 клас има възможност за сключване на трудови договори с конкретен работодател

28 Септ. 2022
Pixabay
Над 10 000 ученици у нас учат по дуалната система

Броят на учениците в дуално обучение у нас се е увеличил 30 пъти за последните 6 години. През миналата учебна година те са били 10 450, докато през 2016 г. в дуална форма са се обучавали 353 ученици от 8 до 12 клас. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, цитирана от пресцентъра си, по време на Националната среща за иновации в дуалното обучение. Тя е организирана от Фондацията за модерно образование и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, като на него е присъствал и зам.-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев.

Дуалното обучение у нас се подкрепя по европроект на стойност 24 млн. лв. - средства от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. "Целта на проекта е да се разшири обхватът на дуалната система на обучение в България, да се повиши качеството на професионалното образование и да се засили връзката му с реалните нужди на пазара на труда", допълни зам.-министър Гайдарова. В рамките на проекта се оказва целенасочена подкрепа за училищата, обучаващи ученици в дуална система на обучение, подкрепа за тези ученици, за техните родители, работодатели и наставници.

Отделно в Националния план за възстановяване и устойчивост се предвижда да бъдат изградени центрове за високи постижения, като 24 професионални гимназии ще бъдат напълно оборудвани.

Зам.-министър Гайдарова припомни, че началото на дуалното обучение в България е поставено през 2015 г. чрез два проекта. Първият е ДОМИНО, който е по българо-швейцарската програма за сътрудничество за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Другият проект е на Стопанската камара в Австрия. От тогава са направени законодателни промени, за да се стимулира дуалното обучение и то да се провежда по правилния и законосъобразен начин, отбеляза Гайдарова.

"От миналата година въведохме специфични допълнителни възможности за провеждане на държавния зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация, който стана и задължителен. Утвърдена беше програма за обучение на наставниците. Има изменения и в Кодекса на труда, свързани с уреждането на условията за сключване на трудови договори при дуалната система на обучение. Учениците в дуално обучение от 8 до 10 клас имат осигурени стипендии, като в 11 и 12 клас получават възможност за сключване на трудови договори с конкретния работодател", обясни Мария Гайдарова. По думите й важно при дуалното обучение е сътрудничеството и взаимодействието между всички заинтересовани страни. С тази цел през 2018 г. е създаден и Консултативен съвет за професионално образование и обучение.

Припомняме, че т.г. бяха планирани 127.5 паралелки за дуално обучение след 7 клас, с 21.5 по-малко от м.г. Все още от МОН няма информация колко от тях са били реализирани.

Още по темата