facebook
twitter

Просвета

Студентите по педагогика и математика няма да плащат такси

Сред специалности, които стават безплатни, са хидростроителство, румънска филология и индология
10 570
 Илияна Кирилова

Студентите в 8 професионални направления и в 8 специалности ще бъдат освободени от такси от следващата академична 2020/21 г. година. Това предвижда проекто-постановление на МС за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за обучение.

Въпросните направления са педагогика, математика, религия, физически науки, химически науки, химични технологии, енергетика и материали и материалознание. Специалностите, определени като такива с очакван най-висок недостиг на пазара на труда, са арменистика и кавказкология, индология, иранистика, новогръцка филология, румънска, унгарска филология, хебраистика и хидростроителство.

От МОН обясняват, че акредитираните по предложение на вузовете нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. "В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други", признават от ведомство и посочват, че политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. "В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната", мотивират се оттам.

Към определените професионални направления и специалности действително няма достатъчен интерес от страна на студентите. Показателно за това е голямата разлика между планирания брой студенти по тях и реално заетите места. При педагогика на обучението по например разликата е в цели 350 бройки. По математика незапълнени са се оказали 148 места, по религия и теология - 65, по физически науки -102, по химически науки - 165, по химични технологии - 166, по енергетика - 76, а по материали и материалознание - 97.

Въпросната мярка ще обхване общо 4 476 студенти в първи курс на обучение, приети през учебната 2020/2021 година, в т.ч. 3 883 студенти в редовна и 593 в задочна форма. За нея ще са нужни общо 2.6 млн.лв. Първите 1.3 млн.лв. - за първия семестър на 2020/21 г., ще са за сметка на разчетените за целта средства в бюджета на МОН за т.г., а останалата сума, необходима за 2021 г., ще бъдат планирани със закона за държавния бюджет за догодина.

Данни на МОН показват, че за 2020/21 г. планираният брой студенти за направление педагогика например са 2942 души, а за математика - 283. Утвърдените студенти по физически науки за 294, по химически науки - 399, по енергетика - 473 души, по материали и материалознание - 151 и т.н.

"Сега" припомня, че идеята за освобождаване от такси в някои специалности бе лансирана още в края на 2018 г. Реализацията й ще стане факт близо 2 години след обявяването й. Първоначално освен това се очакваше само 6 направления да бъдат без такси - математика, физически науки, химически науки, религия, енергетика и педагогика на обучението по различни предмети (т.е. без химични технологии и материалознание).

 

7

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Студенти страдат от високи неустойки при отказ от бригада в САЩ

28.05.2020

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

3042 34
Кабинетът даде зелена светлина за влизане в право без изпит
Всички вузове, обучаващи по право, ще могат да приемат без изпит

Коментари

nebenebe

С две думи, досега МОН я е свършил като кучето на нивата.

Хулиган

При управление на хунта от калинки, друго може ли да се очаква?

http://www.drago.info/index.php/2017/11/09/intelig...

МЕТЕОР
снимка на МЕТЕОР

сичкото тъпак ,което не го приемат другаде  полягва в педагогиката   затова даскалите са дебил до идиота идиот до тъпака.

Andrij

Всички останали-да,но защо и педагогика?! В момента текучеството при учителите е по-ниско отколкото при КАТ-аджиите.Още преди 10 години трябваха здрави връзки да станеш учител,като се изключат специалности-западни филологии, математика, физика и химия.А сега даже и за тях вече трябват връзки.А старите учители се държат и като пенсионери,докато не ги "помолят" да излезат на заслужен отдих.

Han

Нали уж Н.В. Пазарът щеше да регулира всичко?

 

Който е неефективен, щеше да фалира, а който е, щеше да просперира? Какво стана?

 

Пак ще правим Комитет по планиране ли? 😄😄😄

Simplicissima
снимка на Simplicissima

Ммммного ми е злорадо заради природните науки.

Боко, Дянков и Игнатов ги ярко недолюбваха, ех, взаимно беше.

 

Първоначално освен това се очакваше само 6 направления да бъдат без такси - математика, физически науки, химически науки, религия, енергетика и педагогика на обучението по различни предмети (т.е. без химични технологии и материалознание).

химични технологии и материалознание  -- туй е бившето ХТИ, сега е ... и металургия. Там се учи твърде добре и на модерно ниво, включително биотехнологии, качествено.

 

От друга страна, педагогиката е странна в тази почтена компания. Може би най-после е взето сериозно решение за реформа на образованието не проформа, а по същество, в посока към умения за придобиване на знания чрез самостоятелно мислене и сътрудничество. А дано.

Pesimistka

Колко приоритетно е обучението по педагогика, та ще бъдат освобождавани от такси тези студенти? Това е нарушение на конституцията - таксите са данъкоподобна форма, одобрени са със закон и подлежат на плащане при получаване на конкретна услуга - в този случай образователна. Кой каза, че не достигат учители - няма такова нещо!!!По 20 човека за едно място се състезават в нашия град. Проблемът  е, че ще ги произведат с едно обучение от два семестъра и после ще се чудим защо децата пишат и говорят на диалекта на учителката. Математиката и подарък да я дават - пак няма да се запишат студентите. Нашите велики математици се упражняват в решаването на трудни задачи, но в нито една от темите  няма практическа насоченост. Пресметнете - единствените задачи бяха за пълнене и празнене на басейн и точно  неправилното такова решение докара кризата на перничани. Един полезен вид задачи  - и той не научен!!?!! Напоследък ги учат да решават задачи с компютър, но не и да пограмират...

Влез или се регистрирай за да коментираш

×