Медия без
политическа реклама

Сметките за студентски общежития са скочили близо 3 пъти

"Има риск хиляди студенти да прекъснат образованието си", предупреди омбудсманът Диана Ковачева

Снимка: Архив
В общежития у нас живеят около 50 хил. студенти

Сметките на студентите за общежитие са се увеличили около 3 пъти. За да не се налага заради това младежите да напускат общежитията си, те следва да заплащат не промишлен, а битов ток. Подобна препоръка изпрати омбудсманът Диана Ковачева до председателя на Съвета на ректорите в България акад. Лъчезар Трайков - в нея тя настоява да се предприемат необходимите действия студентските общежития от обекти на свободния пазар на електрическа енергия да преминат към регулирания пазар, при който цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Поводът за становището й е постъпилата позиция от Националното представителство на студентските съвети (НПСС), в която те настояват студентските общежития да преминат от небитови към битови клиенти на електроенергия, т.е. да не се налага студентите да плащат промишлен ток.

Проф. Ковачева посочва, че в тези общежития живеят над 50 000 студенти, като голяма част от тях нямат възможност да заплащат сметките си за ток, защото цените на електроенергията на свободния пазар са непосилни за тях. "Заплащането на студентско общежитие на човек се е увеличило 3 пъти спрямо 2020 г. Има риск хиляди студенти да напуснат своите студентски общежития, респ. да прекъснат образованието си", пише Диана Ковачева.

Даниел Парушев, председател на НПСС, разказа пред "Сега", че цената на тока е скочила 2.5 пъти на киловат. "Ако си плащал 10 лева, вече плащаш около 25 лева при същото потребление", казва той.

 

МОТИВИ

Ковачев посочва, че според Наредбата за ползване на студентските общежития и столове студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от тях, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите. Т.е. функцията им е да задоволява жилищни нужди, тъй като електроенергията в тези обекти се използва от живущите в тях не за стопански, а за битови нужди. По думите й "небитов клиент" е този, който купува електрическа енергия за небитови нужди, каквито не са целите, за които се купува електроенергия в студентските общежития. Проф. Ковачева допълва, че законодателят разграничава клиентите на битови и небитови, в случая на електрическа енергия, според това за какви цели се купува електрическата енергия. "Без значение е дали са физически или юридически лица, както и вида на обекта. В този смисъл е и съдебната практика", аргументира се тя.

 

ЛОШИ УСЛОВИЯ

Студентите се оплакват и от лошите условия в общежитията, някои от които не стават за живеене - с хлебарки, дървеници, течащи бани и др. В началото на академичната година тв репортажи показаха потресаващи картини от вътре - на рушащи се сгради, падащи мазилки и т.н. "Отвътре е доста зле положението - не е правен ремонт от самото основаване на блока. Баните текат. Леглата са стари. Така наречените русенски легла. Влязох, хванах се за главата и исках да си тръгна", разказа пред БНТ студентът Динко Стоянов. 

Даниел Парушев разказва за колежка - докторант, която, като видяла условията в предложеното й общежитие, дори се отказала от науката. "Бяха дадени 58 млн. лв. за ремонт на студентски общежития, половината от тях са усвоени, а другата част - не, заради неправилно обявяване на обществените поръчки", коментира той пред "Сега". По думите му са нужни още около 100 млн. лв., за да се ремонтират всички нуждаещи се общежития у нас и студентите да заживеят в нормални условия.

 

 

Още по темата