Медия без
политическа реклама

Оценките по 17 предмета се увеличават

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Учениците, положили втори задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, са 24 338 на брой. Най-много от тях - над 12 хиляди - са избрали английски език, като резултатът по този предмет е вторият най-добър от всички предмети - средно 85.5 т. от 100 точки за ниво B1.1. Начело е италианският език, като зрелостниците, които са държали изпит по него на ниво B1.1, са получили средно 93 точки.

Средният резултат на учениците се увеличава по общо по 17 предмета (без български език), а намалява по 8 предмета (тук се включват и езиците на различните нива - например английски B1.1, английски B2, немски B1.1, немски B2 и др.). Най-голям напредък се забелязва по математика - тук средният резултат на зрелостниците, положили матура по математика като профилиращ предмет, е 72.5 точки, което е с цели 15 точки повече от м.г. По-висок е средният резултат още по философия (с близо 12 точки повече до 58 т.), по биология (с близо 11 точки повече - до 55 т.), по география (с 9 точки повече до 50.8 т.), по испански език и др.

С най-голям спад са резултатите по история - те намаляват с 10.5 точки до средно 49 точки. Това е вторият най-слаб резултат сред отделните предмети, като от МОН коментираха, че на него са се явили много малко ученици и резултатите не са представителни. В дъното по резултати е предметът информационни технологии - с едва 47 точки среден резултат на учениците, които са се явили на матура по ИТ. По физика средният резултат се влошава с 10.1 точки - до 53.8 среден брой точки, като тук отново са се явили много малко младежи - едва 59 на брой, а по музика - със 7 точки по-малко - до 52 т. 

100 точки на втората матура т.г. са изкарали 74 ученици за разлика от м.г., когато броят им бе 50 човека. Т.г. няма нито един младежи с 0 точки на втората матура, докато м.г. имаше 9-има. С оценка Слаб 2 на втората матура т.г. са 1765 ученици, а миналата бяха 2554 души. Отличниците с резултат над 5.50 на втория изпит се увеличават от 5145 на 7096 души.

Пълните отличници с по 6.00 и на двата изпита т.г. са 251 човека, докато м.г. са били са 30 на брой. Тези с оценка над 5.50 о на двата изпита пък се увеличават от малко над 1000 до малко над 3000 човека. 100 точки и на двата изпита т.г. са изкарали трима души, докато м.г. - нито един. Както сега, така и през 2022 г., няма нито един с 0 точки и на двата изпита.

 

Професия

Над 20 000 зрелостници са се явили на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, като 95% от тях, или над 19 хиляди, са го положили успешно. Най-много - над 11 000 души - са избрали да пишат дипломен проект, като 99% от тях са се справили успешно. Около 6000 са се спрели на тема и изпит по практика, а около 2800 - на тест и изпит по практика, като успеваемостта и при двете е над 91 на сто.

Средният успех от резултатите на изпита е Много добър 4.51. Областите с високи резултати на изпита при трите начина на явяване - дипломен проект, тема и изпит по практика и тест и изпит по практика, са София-град, Стара Загора, Варна и Пловдив. Най-високи резултати имат зрелостниците, изучавали специалности от професии в професионалните направления администрация и управление, информатика, архитектура и строителство, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури 2024