Медия без
политическа реклама

И четвъртокласниците подобриха успеха си

Снимка: Архив

Четвъртокласниците традиционно се представят много добре, а тази година - дори още по-добре от м.г. На НВО по български език т.г. се явиха 52 000 ученици, като средният им резултат е 72.6 т. от 100 точки, или Много добър 4.97, което е с 2 точки повече от м.г. По математика скокът е с близо 6 точки - до 70.5 точки среден резултат, или Много добър 4.87.

Резултатите по математика показват, че 3/4 от учениците са овладели алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и деление и правилата за ред на действия и рационално смятане, посочиха от МОН. Децата разпознават дроби и римски цифри, геометрични фигури и техните елементи. Намират неизвестен умалител и над 60% от учениците уверено работят с данни, представени графично. Срещат обаче трудности при решаване на текстови задачи и такива, свързани с практиката. Както и в предходни години, дефицити по математика се очертават при задачи, подценени в урочната работа.

Резултатите по български показват, че преобладаващата част от учениците правилно изписват думите, които съдържат правописни особености, както и думите без свое ударение, а грешките са свързани с пропускане, добавяне и замяна на букви. Като цяло разпознават сродни думи, извличат информация от текста и доказват, че разбират смисъла на прочетеното с примери от текста. Творческата задача дава възможност учениците да разсъждават писмено в отговор на въпрос, като освен специфичните за създаване на собствен текст критерии са включени и такива, които диференцират учениците с оригинално мислене и писане без ненужни повторения - на нея като цяло адекватно отговарят над 75% от учениците.

"Затваря се ножицата в резултатите по български и по математика в 4 клас", коментира Костадинова, която отдаде това на целенасочените усилия в областта на математиката. По думите й с най-добри резултати традиционно са София, Смолян, Варна, Благоевград, Габрово и Перник, а с най-слаби - Сливен, Ямбол и Кърджали. Сред градовете, които отбелязват по-висок скок в резултатите, са например Ловеч, Велико Търново и Кюстендил, което означава, че там е работено целенасочено върху началната базова грамотност по български и математика, посочи тя.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури 2024