Quantcast
МОН ще привлича отличниците да следват за учители и инженери | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

МОН ще привлича отличниците да следват за учители и инженери

За целта от следващата есен ще им дава допълнителна стипендия от 100 лв. месечно
4 927
 Снимка: Архив
Студентите по педагогика, електротехника, металургия и химични технологии, влезли във вуз с най-добър успех на матурата, са сред тези, които ще имат право на трета стипендия от по 100 лв.

Студентите в 11 направления и една специалност - хидростроителство, ще получават от следващата академична година нов вид стипендия - за отличен успех на матурата. Целта на тази стипендия е да насочи елита на випуска към важни за страната ни специалности. Това предвиждат промени в нормативни актове на просветното министерство, предложени от образователния министър Красимир Вълчев.

Стипендиите са насочени към студентите в следните 11 направления - педагогика, педагогика на обучението, машинно инженерство, електротехника, енергетика, транспорт, материали и материалознание, проучване и добив на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, общо инженерство, както и в защитената специалност „Хидростроителство“ от направление архитектура. Те ще получават 100 лв. месечно, ако отговарят на едно от следните условия - индивидуалният им резултат от матурата по български език да е в 10-те процента най-високи резултати за страната (за учебната година на придобиване на средно образование), а от втората матура - равен или над средния за страната, или индивидуалният им резултат от матурата по български да е равен или да е над средния за страната, а оценката им от втората матура по математика, физика или химия да е в 30-те процента най-високи резултати за страната. 

Идеята на МОН е да мотивира именно отличните ученици, завършили средно образование, да изберат някое от въпросните направления с особена значимост за развитието на страната. Целевото предоставяне на стипендии на изявени ученици за обучение по педагогика например цели да вкара в училищата най-добрите учители "на бъдещето", които да доведат до навлизането на нови технологии при обучението, до утвърждаване на компетентностния подход в модела на преподаването и до повишаване на качеството на обучението. Стипендиите за студенти по специалността „Хидростроителство“ пък ще се дават заради възникналата необходимост от висококвалифицирани специалисти през последните години във връзка с определени метеорологични и климатични ситуации.

Предстои да се види дали размерът на стипендиите обаче ще окаже необходимия ефект - известно е, че най-добрите от всеки випуск рядко остават в България и 100 лв. месечен стимул едва ли ще промени решението им къде и какво да учат.

Т.нар. "трети" стипендии се предвижда да се прилагат за студентите, приети в първи курс от 2020/21 г. Средствата за тях ще се планират по висши училища съобразно броя на такива студенти - стипендианти от предходната учебна година (2019/20 - индикативно 310 студенти). Самите стипендии ще се отпускат за всеки учебен семестър и ще се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. От втория и следващи семестри ще се изисква минимален среден успех 4.00, като стипендията ще се получава независимо дали студентът получава други стипендии. За целта от МОН са планирали 100 хил. лв.

Промени са предвидени и в нормативите за издръжка на обучението на един студент, които целят затваряне на огромната ножица между най-силно и най-слабо финансираните направления и които ще обхванат обучението на студентите в първи курс за настоящата 2019/20 учебна година. Най-голямо увеличение ще получат направленията икономика, администрация и управление и туризъм - издръжката на един бъдещ икономист се повишава от 796 лв. на 1108 лв. От МОН са изчислили, че промяната ще засегне 5952 студенти редовна форма на обучение, 597 в задочници и 317 докторанти. 

Издръжката на студентите по педагогика, педагогика на обучението и теория и управление на образованието ще се увеличи от 866 лв. на 1108 лв. Става дума за 4353 студенти в редовна форма, 1094 в задочна и 276 докторанти (редовни и задочни).

При десет направления повишението е от 1282 лв. на 1386 лв. - това са социология, филология, история и археология, философия, религия и теология, психология, социални дейности, право, обществени комуникации и информационни науки, политически науки, а студентите в тях са 5160 редовни, 754 задочни и 552 докторанти.

За други 20 направления университетите ще получават по 2079 лв. за един свой студент вместо досегашните 1940 лв. Тук попадат математика, информатика и компютърни науки, биологически науки, химически науки, физически науки, науки за земята, електротехника, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, архитектура, проучване и добив на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо инженерство и материали и материалознание. В тях са записани 13 353 студенти в редовна форма на обучение, 2908 в задочна и 798 докторанти.

Коефициентът за обществено здраве също се увеличава и издръжката тук ще е 1732 лв. вместо сегашните 1663 лв. (ще засегне около 527 студенти и докторанти), а за растениевъдство, растителна защита и животновъдство стандартът се увеличава от 3456 лв. на 3326 лв. за 971 студенти и докторанти.

Увеличава се и коефициентът за направление национална сигурност, чиято издръжка става 2079 лв. на студент (общо 204 студенти), като това не важи за провеждане на обучението от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които издръжката става 5412 лв.

Още

Всяко 5-то дете не се справя нито по български, нито по математика

27.07.2021

Екип на Сега

1081
5-те дни за екскурзии стават неотменима част от учебната година
Някои ученици са ощетени при кандидатстване във ВУЗ