Медия без
политическа реклама

МОН предлага уверенията за студенти и докторанти да отпаднат

Чрез модула "национална електронна студентска карта" в Регистъра на студентите те ще могат бързо да доказват статута си на учащи

17 Ноем. 2022
Pixabay
Новият регистър ще намали административната тежест върху студентите и висшите училища

Учащите да не представят уверения, че са студенти или докторанти пред държавни институции, общински администрации или техни структури. Това предвижда проект на наредба на Министерството на образованието и науката.

Отпадането на уверенията става възможно след обединяването на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти с този на завършилите студенти и докторанти. Създадени преди повече от десетилетие, регистрите в областта на висшето образование бяха децентрализирани и оперативно несъвместими, което не позволяваше тяхното пълноценно използване от МОН и от висшите училища, нито автоматизирания обмен на данни за целите на комплексното административно обслужване, припомнят от МОН. След приемането на наредбата ще започне да действа общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления.

Чрез изцяло нов модул в регистъра - "Национална електронна студентска карта", студентите и докторантите ще могат при нужда лесно и бързо да доказват пред трети лица статута си на учащи, както и други необходими данни, свързани с тяхното обучение. Въпросната карта е част от обособен модул на регистъра, чрез който студентите и докторантите, създавайки личен профил в регистъра, ще могат да достъпват вписаните за тях данни. Тя ще се генерира въз основа на данните за студента или докторанта, вписани в регистъра, и ще служи като доказателство за статута на този студент или докторант. Самият профилът ще се създава чрез уеб базиран интерфейс, предоставен от Националния център по информация и документация.

Автоматизираните процеси на регистъра ще позволят на висшите училища много по-лесно, бързо и точно да въвеждат данните за студентите и докторантите и да извличат справочна информация. Новият регистър е свързан с този на висшите училища и с останалите бази данни, поддържани от министъра на образованието и науката. По този начин се създава възможност за подобряване на работните процеси чрез служебен обмен на информация. Значително се намалява и административната тежест върху студентите и висшите училища, както и става възможно генерирането на статистическа и справочна информация, необходима за планирането и мониторинга на стратегии и политики в областта на образованието и науката.

 

Още по темата