Медия без
политическа реклама

МОН наказва директори за подмяна на диктовки на теста в 4-и клас

90 теста съдържат диктовки с текст, различен от този в изпитния аудиофайл

Илияна Кирилова

Директори на училища и квестори ще носят дисциплинарна отговорност за подменени диктовки на националното външно оценяване по български език и литература за 4 клас, което се проведе на 27 май т.г. В 5 училища в страната на учениците не е пуснат изпратеният от МОН аудиофайл, а са диктувани съвсем други текстове, съобщават днес от министерството.

Диктовката тази година не се четеше от учител, а бе пусната на аудиофайл. Тази промяна трябваше за първи път да буде изпробвана през учебната 2019/20 г., но заради пандемията миналата пролет изпитите в края на 4 клас (както и тези в края на 10 клас) бяха отменени. Идеята на нововъведението е учениците да бъдат сложени на равни начала и навсякъде тя да се чете с едно темпо. Някои учители не харесаха тази новост с обясненията, че децата са свикнали да чуват гласа на учителя. Масово обаче тя се подкрепя, защото премахва субективния елемент при диктуването, при който на едни ученици може да се диктува умишлено по-бавно.

След проверка на всички 57 307 писмени работи на четвъртокласниците т.г. са били открити около 90 теста, които съдържат диктовки с текст, различен от този в изпитния аудиофайл.

Петима квестори от ОУ „Стоян Михайловски“ във Варна са с предупреждение за уволнение. Причината е, че в две от изпитните зали децата са писали отново пробната диктовка, която е била проведена през февруари т.г.

За неосъществен контрол и допуснати нарушения със „забележка“ е наказан директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Старо Оряхово, община Долни чифлик в област Варна. С дисциплинарни наказания са и четирима членове на училищната изпитна комисия. В това училище са имали проблем с разархивирането на изпратения от МОН аудиофайл с диктовката. Без да сигнализират в министерството, те са ползвали изпратен им от друго училище аудиофайл със съвсем друг текст.

В столичното 159-о ОУ „Васил Левски“ изпитът в една от залите е проведен с аудиодиктовка на издателство, а не с текста от МОН. Квесторът в залата е с дисциплинарно наказание „забележка“. На директора на училището е наложена финансова санкция.

Диктовката е подменена също в основното училище в с. Богданица, област Пловдив, както и в СУ „Алеко Константинов“ в Луковит. Там предстоят проверки.

В хода на оценяването на писмените работи са установени също диктовки с почерк, различен от този при отговорите на другите въпроси от теста. В други случаи диктовката не е пусната от изпратения аудиофайл. Вместо това тя е раздадена на четвъртокласниците на хартиен носител и те са я преписали заедно със знаците за пауза при четене.

Работите на всички ученици, писали различни диктовки от официалната на МОН, няма да бъдат дисквалифицирани, защото вината не е тяхна, обясниха от МОН.

 

ВХОД

От оценката от изпита по български език и литература в 4 клас не зависи почти нищо. Резултатите само се отразяват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Освен това служат за установяване на индивидуални пропуски и за анализи на резултатите от обучението на училищно и национално равнище. За учениците, кандидатстващи в математически гимназии след 4 клас обаче, резултатите от НВО-то участват в балообразуването при приема в 5 клас.

 

Много добър (5) е средната оценка на националното външно оценяване след 4 клас. Тя се отнася както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по български на учениците е 37. точки, а по математика - 31.

 

Ключови думи:

НВО, 4 клас, наказания

Още по темата