Медия без
политическа реклама

МОН дава 20 млн.лв. за СТЕМ центрове в училищата

70 млн.лв. т.г. ще отидат за изплащане на обезщетения на учителите

СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА

20 млн.лв. планира да отпусне просветното министерство за изграждане на СТЕМ центрове в българските училища. Това стана ясно днес при представянето на новите национални програми с средното образование, които тази година са 21 на брой – 4 повече от м.г. - за двойно по-голяма сума - общо 140 млн.лв. Това е най-големият обем средства, които получават родните училища извън делегираните им бюджети, като с тях се финансират дейности, за които обикновено средствата на школата не стигат.

Най-голямото перо - 70 млн.лв., както и м.г., ще отиде за изплащане на обезщетения на учителите – при пенсиониране и други видове обезщетения. Миналата година за целта бяха изплатени 63 млн.лв. за около 8000 учители. Не всички от тях обаче са излезли от системата на образованието. „Годишно се пенсионират между 4500 и 5000 педагози, като последните години броят им остава сходен“, посочи просветният министър Красимир Вълчев. Той обаче призна, че той е голям спрямо общия брой на учителите в системата.

Новата за т.г програма с най-много средства е „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ – 20 млн.лв. По нея ще се финансира създаването на нови училищни центрове в държавните и общински училища у нас - те ще представляват съвкупност от учебни пространства с фокус върху СТЕМ, т.е. върху обучението чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Всеки център трябва да съдържа промяна във физическата среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управлението на образователния процес. Програмата е насочена както към училища с иновативни практики, така и към такива, желаещи да развият иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, математиката и инженерното мислене. Целта й да мотивира учениците към изучаване на въпросните науки, да повиши резултатите им и те в крайна сметка да придобият компетентности и ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката.

По програмата ще се финансират няколко вида СТЕМ центъра – за нови технологии в креативните индустрии, за дигитални създатели и за природни науки, изследвания и иновации, като проектите за тях ще трябва да са до 300 хил.лв. Средства са планирани и за по-малки СТЕМ кътове – кътове тип работилници, изследователски лаборатории и класни стаи за дигитални създатели, за които училишата ще могат да получат до 50 хил.лв.

Сред другите нови програми са тези за създаване на по-добри условия за комуникация с родителите, за центровете за подкрепа на личностното развитие, които ще получат повече средства за кариерно ориентиране и оборудване, за изработване на учебници и помагала за някои по-редки чужди езици и за професионално образование, както и за безопасност на движение по пътищата (отделен модул от програма). По новата наредба за физическата среда, която предстои да бъде приета, всяко училище и детска градина трябва да разполага с площадка за безопасност на движението по пътищата. Срокът за това е до 10 г., като още т.г. МОН ще отпусне общо 800 хил.лв. за изграждане на подобни площадки в дворовете. За целта за детските градини на проектен принцип ще се дават по 2500 лв., за училищата – 3500 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата