Медия без
политическа реклама

И децата в градините ще отсъстват до 15 дни по семейни причини

София обяви 13 102 свободни места за прием в общинските заведения през 2024 г.

08 Апр. 2024Обновена
Режимът за отсъствия на учениците по семейни причини се уеднаквява с този на децата в градините.
Илияна Кирилова
Режимът за отсъствия на учениците по семейни причини се уеднаквява с този на децата в градините.

Децата, записани за задължително предучилищно образование, ще могат да отсъстват от детската градина по семейни причини до 15 дни в рамките на една учебна година с писмено уведомление от родителя. Това предвижда промени в наредбата за предучилищното образование, предложени от МОН.

В момента максималният брой разрешени дни за отсъствие по семейни причини от детска градина е 10. С увеличаването им на 15 ще се синхронизират изискванията към децата, записани за задължително предучилищно образование, с тези към учениците, посочват от министерството.

През март се приеха промени в наредбата за приобщаващото образование, с които се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител. Така родителите могат самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствията на своите деца от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др., припомнят от МОН.

Сега същата възможност се предлага и за детските градини. Извън тези 15 дни по семейни причини децата, посещаващи задължително детска градина, е допустимо да отсъстват и за времето на училищните ваканции, определени за съответната година. Те могат да отсъстват и по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган.

 

ПРИЕМ

Столична община обяви 13 102 свободни места за прием в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища. Считано от днес (8 април) до 12:00 ч. на 9 май родителите имат възможност да направят кандидатури за прием на децата си.

Необходимо е да се въведат актуални адресни данни, да се заявят предимства по критерии в профилите и да направят кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 10 май под граждански контрол. Времето на създаване на кандидатурите не оказва влияние при класирането на децата.

След приключило строителство в периода май 2023 г. - април 2024 г. на нови сгради на детски градини и разширения на съществуващи, са обявени 503 нови места в 20 нови групи на 5 детски градини. В тях вече са приети деца на текущи класирания и те посещават детска градина. Свободните места на старта на кампанията през 2023 г. бяха 12 436.

През 2024 г. продължава строителството на 17 нови сгради на детски градини. До края на тази година се очаква да приключи изграждането на 13 от тях и след въвеждането им в експлоатация да бъдат разкрити 14 яслени и 47 градински групи с 1442 нови места.

Новите места са в 14 различни района на София, включително в районите с най-голям недостиг - "Витоша", "Лозенец" и "Триадица".

В системата за кандидатстване има направени няколко промени, които ще улеснят родителите. Има подобрения в модул "Компенсации", увеличен брой справки, които могат да се правят автоматично и е направена техническа оптимизация на системата за кандидатстване, позволяваща безпроблемно качване на документи.

Още по темата