Медия без
политическа реклама

Днес е изпитът по професия за близо 13 000 зрелостници

Тази година е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втората матура с два изпита - по теория и по практика на професията и специалността

04 Юни 2021
Държавният изпит по теория е 4 часа, а по практика - не повече от 3 дни и не повече от 6 часа дневно
ЕПА БГНЕС
Държавният изпит по теория е 4 часа, а по практика - не повече от 3 дни и не повече от 6 часа дневно

В 394 училища днес има държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация. Той се провежда в професионалните гимназии, в средни училища и профилирани гимназии за ученици, успешно завършили XII клас. 13 306 ученици от паралелки за професионално образование са подали предварително заявление, съобщават от МОН.

Учебната 2020-2021 г. е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втория държавен зрелостен изпит с два - по теория и по практика на професията и специалността. От следващата учебна година това ще бъде задължително за зрелостниците от професионални паралелки и изпитът ще бъде един, обединяващ двата сегашни.

Припомняме, че матурите и за зрелостниците от езиковите гимназии ще бъдат различни. Първата задължителна матура ще си остане по български език и ще е върху материала, изучаван в общообразователната подготовка в последните две години от обучението. Втората обаче следва да е по един от трите или четирите профилиращи предмета, изучавани във втория гимназиален етап. Тя вече ще е по-сложна, тъй като ще е върху профилираната подготовка, изучавана в 11-и и 12-и клас.

Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема и продължава 4 астрономически часа. Темата се тегли във всяко училище и по нея пишат всички ученици в него, които се обучават за една и съща професия и специалност. Изпитните билети се подготвят от комисия по оценяване.

Оценяването се извършва от комисията в съответствие с критериите, определени във всяка национална изпитна програма за съответната професия и специалност. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол. За всяка писмена работа се изготвя рецензия. Обучаваните ще могат да се запознаят с рецензията в училището, в което са положили изпита.

Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01.

Държавният изпит по практика включва изпълнение на практическо задание и е с продължителност не повече от три дни и не повече от шест астрономически часа дневно. Всеки, който полага държавния изпит по практика, получава индивидуално или групово практическо задание, в което се формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените в националните изпитни програми.

Датите за провеждане на тези изпити и сроковете за подаване на заявленията за всяка сесия се определят в началото на учебната година от директора на училището. Всеки държавен изпит се смята за успешно положен при постигане на половината от максималния брой точки, определени в националната изпитна програма.

 

БЪДЕЩЕ

Втората т.нар. "профилирана" матура ще е задължителна за зрелостниците, които са се обучавали в определен профил. За тези, които са учили в професионална гимназия и са придобили професионална подготовка, вторият задължителен изпит ще е за придобиване на професионална квалификация (по теория и практика на професията). По свое желание абитуриентите ще могат да положат и до две допълнителни матури по избрани от тях предмети измежду 10 предмета - български, математика, чужд език, информационни технологии, физика, химия, биология, история, география и философия. Ако допълнителният ДЗИ е по предмет, изучаван като профилиращ, той ще се полага върху съдържанието за профилирана подготовка в 11-12 клас, а ако е по предмет, който не е изучаван като профилиращ - върху общообразователната подготовка от 8-12 клас. Допълнителен ДЗИ по български ще се полага само ако предметът е изучаван като профилиращ в 11-и и 12-и клас.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата