Медия без
политическа реклама

70% от оценката на университетите ще зависи от количествени показатели

Процедурите ще бъдат облекчени, уверява председателят на НАОА проф. Петя Кабакчиева

Едновременното провеждане на акредитация на едно професионално направление във всички висши училища, където то се преподава, следва да даде възможност за пряко сравнение по ключови показатели
Илияна Кирилова
Едновременното провеждане на акредитация на едно професионално направление във всички висши училища, където то се преподава, следва да даде възможност за пряко сравнение по ключови показатели

"Не смятам, че "назрява скандал с акредитацията на университетите", ако следваме нормативната уредба. Но има въпроси, които трябва внимателно да се обсъдят." Това коментира председателят на Националната агенция по оценяване и акредитация проф. Петя Кабакчиева, която поиска да направи уточнения по повод материала във в. "Сега" от 22 ноември т.г., озаглавен "Назрява скандал с акредитацията на университетите".

Една от критиките, отправени от университети към НАОА, е, че все още не е представена новата методика и има страх, че по нея те ще получават по-ниски оценки. В момента се оценява все още по старата. Новата методика за програмна акредитация досега е апробирана само в професионално направление растениевъдство в 5 вуза, за да се прецени как работи.

По този повод проф. Кабакчиева обяснява, че целите на новата методика на оценяване на НАОА са три - облекчаване на процедурите за акредитация, постигането на по-голяма обективност при оценяването и засилен фокус към реалния процес на обучение. "За постигането им се въведе т. нар. последваща институционална акредитация, методиката за която е качена на сайта на Агенцията и по която вече висшите училища подготвят докладите си", казва тя.

По думите й за постигането на втората и третата цел се е засилил фокусът върху програмната акредитация. Затова е била разработена и нова методика за програмна акредитация, чието публично представяне предстои и в която се дава предимство на количествени показатели, за да не се допуска субективизъм при оценяването. "Предвиждат се и качествени индикатори, базиращи се на експертна оценка, но предложението ни е съотношението между тях да е 70 към 30 в полза на количествените показатели. Идеята е количествените индикатори, голяма част от които се базират върху вече представяната ежегодно информация от университетите към МОН, НАЦИД, за Рейтинговата система на висшите училища, да са основата на предвидената от поправките в закона е-платформа, която ще направи видими основните параметри на обучителния процес в университетите", посочва председателят на НАОА.

По думите й по този начин ще се осигури по-голяма прозрачност на протичащите процеси във висшето образование, ще се облекчи подготвянето на доклада-самооценка за акредитация и ще се даде възможност и за по-обективно сравнение на висшите училища по конкретни показатели на оценяваното професионално направление. Проф. Кабакчиева изтъква, че и досега НАОА е използвала количествени показатели, подробно описани в нейната Критериална система, но сега едновременното провеждане на акредитация на едно професионално направление във висшите училища, където то се преподава, ще даде възможност за пряко сравнение по ключови показатели.

"Изработването на тази методика се оказа сложен процес, съпроводен с доста спорове - за броя и дефинирането на показателите, тегловите коефициенти, формулата за изчисление на оценката. На финала сме, предстои изпращането на новата методика за програмна акредитация на висшите училища, за да се запознаят с нея и да започне прилагането й през 2023 г.", казва тя.

Относно посочената информация във в-к "Сега", че Аграрният университет в Пловдив е завел дело за необоснован и немотивиран акт на НАОА, председателят на агенцията обяснява, че през 2022 г. е проведено пилотно проучване за апробиране на новата методика по направление растениевъдство, в което е включен и Аграрният университет, както и още 4 университета. "Логично е обаче, че при пилотно изследване оценката не може да се даде по новата методика, така че оценката е дадена по старата методика /все още работим по нея/, макар новата методика да даде интересни резултати. АУ Пловдив е завел дело срещу агенцията, затова няма да коментирам подробно, ще отбележа само, че той е първи в професионалното направление с оценка 9.64, предмет на спора /при таван 10/, която се приема за ниска от АУ", посочва проф. Кабакчиева. По думите й подредбата на висши училища по оценки, дадени по страта и новата методика, е една и съща, макар и да има разлика в оценките.

 

За съвместните програми за обучение

Относно съвместните програми за обучение по европроект, някои от които вузове се оплакват, че не могат да акредитират поради отказ от НАОА, оттам отговарят, че процедурата за модернизация на висшите училища изначално е започнала без предварително обсъждане с Агенцията на нормативната регулация за провеждането й. "Ключово изискване обаче, заложено по процедурата, е съвместните обучения да се провеждат в акредитирани професионални направления. Ето защо, коментираният случай в статията изисква първо акредитация на професионално направление, а след това приемането на предвидените програми. "Професионално направление "Медицина" е различно от специалността "Медицина", обвързана с упражняване на  регулирана професия. Това професионално направление досега не е акредитирано в нито едно висше училища, така че се появяват и някои съществени принципни въпроси, тъй като то дава право на упражняване на нерегулирани професии, свързани с медицината", изтъква проф. Кабакчиева.

Що се отнася до работата на агенцията, проектите, спечелили финансиране по процедурата, са 18, обхващащи 118 специалности по данни на Изпълнителна агенция "Програма за образование". "За да се признаят съвместните програми се изисква уведомително писмо от страна на водещите университети - образец на писмото има на сайта на агенцията. От лятото досега НАОА е одобрила 76 специалности, 15 се обработват в момента, има един отказ, за 24 не е получено уведомително писмо от водещата институция. За придобиване на представа за дейността на НАОА, отвъд съвместните програми, през миналата година агенцията е работила по и завършила 530 процедури", казва още председателят на агенцията.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата