Медия без
политическа реклама

3-то място на национална олимпиада ще осигурява прием в университет

Звание "лауреат" ще получават и учениците със златен, сребърен или бронзов медал като участник в национален отбор 

Първо, второ или трето място на национална олимпиада също ще носи звание "лауреат" на учениците.
Сдружение на олимпийските отбори по природни науки
Първо, второ или трето място на национална олимпиада също ще носи звание "лауреат" на учениците.

Учениците, които са класирани на първо, второ или трето място, също ще могат да получат удостоверение от МОН за присъдено звание "лауреат на национална олимпиада или национално състезание". Това предвиждат предложени от МОН промени в наредбата за информацията и документите. Удостоверението е важно, защото притежателите му могат да влязат в университет само с него, без изпит.

В момента удостоверение за званието "лауреат на национална олимпиада" се издава само на учениците с отличен 6,00 на националния кръг на олимпиадата. Занапред този текст остава, като кръгът на младежите се разширява и до тези, класирали се в топ 3 на съотвените олимпиади и национални състезания. Също така, в бъдеще право на такова удостоверение ще имат и учениците, получили златен, сребърен или бронзов медал като участник в национален отбор.

 Удостоверението ще се издава от МОН на учениците през учебната година, в която завършват средно образование. Целта е то да им послужи като вход в университет. Законът за висше образование дава право на кандидат-студентите, притежаващи диплома за средно образование, които в 11 или 12 клас са станали лауреати на национални или международни олимпиади или състезания, или са носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, да се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата, състезанието или дисциплината на първенството.

За значими постижения на ученици МОН издава и т.нар. "национална диплома". В момента тя се издава за постигнат отличен (6.00) резултат по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от държавните зрелостни изпити, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Занапред предложението е тя да се издава за отличен резултат и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

С промените се актуализират и някои срокове за изготвяне на списъка-образец (това е списъкът, който съдържа информация за дадено училище - бел. ред.) в Националната информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Директорите на училища и детски градини пак ще трябва не по-късно от 5 работни дни преди началото на учебната година въвеждат в НЕИСПУО информация за предстоящата година, но тя няма да е "предварителна", а "текуща" информация - за разпределението на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети, за разпределението на нормата преподавателска работа на педагогическите специалисти и др. Удължава се и срокът за подаване и утвърждаване на актуализирания списък-образец за учебната година - вместо от 17 до 23 декември на от 17 до 31 декември.

 

 

 

 

 

 


 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата