Медия без
политическа реклама

2516 лв. става минималната заплата за асистент от 1 април

Изследователите с висше образование в университетите ще получават поне 2013 лв.

Илияна Кирилова
Увеличение скоро следва да има и за докторантските стипендии.

От 1 януари до 1 април т.г. минималната основна заплата за асистентите в държавните висши училища ще е 2100 лв. От 1 април 2024 г. пък размерът й ще се увеличи до 2516 лв. Това предвижда проектопостановление на МС за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за изследователите и специалистите в университетите.

В момента все още асистентите получават минимум 1810 лв. Увеличенията си те ще получат със задна дата.

Преди седмици след бурни дискусии депутатите одобриха промени в закона за висше образование, с които минималната и средната заплата в университетите се обвързаха със средната заплата за страната. Бе записано, че минималната заплата за асистентите следва да е 125% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца, за които има публикувани данни от НСИ. Така, въпросното минимално възнаграждение е изчислено на 2516 лв., като увеличението ще се случи от 1 април.

От 1 януари до 1 април т.г. минималната асистентска заплата ще е 2100 лв. Този размер, за първите три месеца на 2024 г., ще бъде обезпечен в рамките на допълнителните 39 млн. лв., които наскоро МС гласува за увеличение на заплатите във висшите училища за 2024 г. Нужните средства за осигуряване на по-високите размери от 1 април пък следва да се осигурят от "преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г., а за следващите години - ще бъдат разчитани в рамките на бюджетната процедура за съответната година".

С проектопостановлението се регламентират и минималните основни заплати от 1 април за лицата, заемащи длъжности по чл. 53, ал. 1 от закона за висше образование - това са преподаватели, изследователи и специалисти. Най-ниското възнаграждение за длъжностите, за които се изисква висше образование, ще е 2013 лв. (според промените в закона за висше образование то следва да е не по-малко от средната брутна работна заплата за страната), а за длъжностите, за които се изисква средно образование - 1610 лв. (80% от средната брутна заплата за страната).

Проектът обхваща всички представители на академичния и научно-експертния състав в държавните висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националният институт по метеорология и хидрология и другите научни организации, които са бюджетни организации по смисъла на закона за публичните финанси.

 

Промени

Според последните промени в закона за висше образование средната заплата в университетите трябва да е по-ниска от 180% от средната брутна заплата в страната за последните 12 месеца. Става дума за средното ниво на средната заплата общо във всички държавни висши училища, тъй като тя е различна за различните университети. В момента синдикати и ректори изчисляват с колко следва да се вдигнат заплатите и на професори и доценти, за да се изпълни тази постановка на закона. Докторантските стипендии пък следва да се увеличат минимум до 150% от минималната заплата за страната. Предстои за тях да се издаде отделен акт.

Още по темата