Медия без
политическа реклама

Жегата вдига разходите за труд и сваля БВП

Глобалното затопляне може да доведе до общо намаление на работните часове по света

09 Авг. 2023
Pixabay

Средно с 0,6% се увеличават разходите за труд у нас заради високите температури от началото на май до началото на август. Това показва анализ на експертите на Allianz Trade, компания специализирана в застраховането на търговски кредити.

Научни изследвания доказват, че при горещо време продуктивността на труда намалява, заради необходимост от редуциране на работно време, забавяне на дейностите, повече грешки, както и заради ръст на допълнителни разходи за работодателите. Като особено проблематични се считат дните с температури над 32°C, като в България за периода 1 май – 4 август са отчетени 16 такива дни.

Като взимат под внимание различни фактори, анализаторите на Allianz Trade прогнозират, че жегата може да доведе и до 0,4 процентни пункта загуба от  брутния вътрешен продукт на страната.

На глобално ниво негативните последици от високите температури са още по-големи - очакванията са за спад на БВП от 0,6 процентни пункта. Доста по-тежка е и ситуацията в държавите от Южна Европа. В Гърция например увеличението на разходите за заплати се оценява на 1,4%, а свиването на БВП – с 0,9 процентни пункта. В Испания ситуацията е още по-сложна с 1,5% ръст на разходите за заплати и 1 процентен пункт загуба от БВП. В Италия очакванията са за 0,8% повече разходи за заплати и 0,5 процентни пункта намаляване на БВП. С 47 дни с температури над 32°C за разглеждания период икономическите последици в Китай са сериозни – 1,9% увеличени разходи за заплати и 1,3 процентни пункта загуба от БВП.

Глобалното затопляне може да доведе до общо намаление на работните часове по света с 2,2%, което е еквивалентно на 80 милиона позиции на пълно работно време, се посочва в доклада на Allianz Trade.

“Използването на климатици не може да бъде просто и универсално решение на проблема. В някои случаи технологията не е приложима (работа на открито), а в други е финансово недостъпна. В същото време масовата употреба на климатици би увеличила значително потреблението на енергия. Това от своя страна може да доведе до ускоряване на глобалното затопляне, ако се използват големи количества изкопаеми горива. Затова бързото преминаване към зелени енергийни източници е от ключово значение.”, се казва още в доклада.

Според експертите на Allianz Trade обаче съществуват възможности за редуциране на негативните последствия от високите температури с подходяща подготовка, тъй като за разлика от други природни бедствия, периодите на горещини могат да бъдат прогнозирани.  В дългосрочен план са необходими промени в градската среда, като технологични промени в сградите, повишаване на енергийната ефективност, иновации в инфраструктурата. В същото време следва да бъдат търсени нови решения за повишаване на производителността на труда, включително стратегии за промяна на работното време с увеличение в ранните сутрешни и късните вечерни часове. Това следва да бъде съобразено с конкретния контекст, да бъде въведено на правителствено и корпоративно ниво, както и да бъде отразено със съответните законодателни промени.

 

Последвайте ни и в google news бутон