Медия без
политическа реклама

Заради пандемията тази година данъчната свобода закъснява

До 20 май работим, за да пълним хазната, след това - за себе си, изчислява ИПИ

Илияна Кирилова

Тази година работим 140 дни за държавата, показва традиционното изследване на Института за пазарна икономика кога настъпва "данъчната свобода".  Датата се определя на базата на заложените приходи в бюджета и очаквания размер на БВП, съотнесени към броя на всички данъкоплатци.

През тази година консолидираните приходи в бюджета се очаква да достигнат 47,6 млрд. лв., а брутният вътрешен продукт - 124,5 млрд. лв., посочват от ИПИ. Това означава, че средно за един календарен ден българите ще изработват по 341 млн. лв. Ако приемем, че всичко изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни трябват 140 дни да я попълним. Така Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, като след тази дата условно започваме за работим за себе си.

20 май е най-късната дата за ''данъчна'' свобода през последните над 10 години, отбелязват експертите на института. Миналата година това се е случило 5 дни по-рано.

Въпреки добрите приходи към момента пандемията се отразява на бюджета. Ролята на държавата в икономическия живот на страната нараства чрез увеличаване на преразпределението, като през 2021 г. се очаква приходите да достигнат 38,2% от БВП. За сравнение в периода 2013-2018 г. те са били в рамките на 35-36% от БВП.

За нарастващата роля на държавата са показателни и значително по-високите публични разходи и свързания с тях голям дефицит, посочват от ИПИ. За тази година бюджетът е  разчетен с дефицит от 4,9 млрд. лв. 

Само въпросните 4,9 млрд. лв. се равняват на над 14 дни за ''отработване''. Ето как дефицитът в крайна сметка тежи върху данъкоплатците. В същото време помощите от европейските фондове, заложени в бюджета през тази година, са за близо 4 млрд. лв. Тези трансфери от ЕС ще ни спестят близо 12 дни работа за държавата, са изчислили икономистите от института.

Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите българи. Денят на данъчна свобода за работещите настъпва по-късно, тъй като те попадат в обхвата на облагането върху доходите, в т.ч. попълването на осигурителните фондове. На фона на безпрецедентния срив на стопанската активност през първата половина на миналата година, работещите българи продължават да внасят все повече в държавната хазна. С това те стават на практика основните донори на средства за посрещане на предизвикателствата на ковид-кризата. Данъкоплатците понесоха пълната тежест на пандемията, посочват от ИПИ.

Ключови думи:

данъчна свобода, ИПИ

Още по темата