Quantcast

Медия без
политическа реклама

За калпав проект авторът му вече ще носи отговорност

Надзорните фирми няма да могат да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя

30 Септ. 2019
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Петя Аврамова

Фирмите за строителен надзор няма да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или свързани с него лица. Консултантите няма да могат да сключват договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които самите те или наети от тях лица са проектанти и/или строители, доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Това предвиждат поредни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), публикувани за обществено обсъждане през миналата седмица. Темата за изпитването на влаганите в строителството материали нашумя особено през миналата година след катастрофата с автобус край Своге, но след това бързо заглъхна и едва сега идва отново на дневен ред.

Освен това проектът предвижда да се разшири кръгът на участниците в строителството, които ще носят административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Към тях се включват проектантите, лицата, упражняващи технически надзор по част „Конструктивна“, и консултантите - физически или юридически лица.

Част от новите намерения съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Тя отговори на въпрос за мерките за повишаване качеството на строителството, на влаганите строителни продукти и завишаване на контрола върху строителния процес.

Затягат се и правилата за прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор от санкциониран консултант. Това ще става при две наказателни постановления. На лицата, които извършват оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на закона, ще бъдат налагани сериозни глоби. В зависимост от нарушението санкциите могат да достигнат и 15 хил. лева.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще извършва служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж, пише в проекта.

 

ОЩЕ ПРОМЕНИ
С промени в Устройствения правилник на ДНСК се засилва административният контрол от страна на нейните органи. Новосъздаденият отдел „Строително-продуктов контрол“ има за задължение да прави проверки за качеството на влаганите материали в строежите. Подготвя се и изменение на наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите, с което ще се увеличат минималните гаранционни срокове.

Ключови думи:

МРРБ, ЗУТ, Петя Аврамова

Още по темата