Quantcast
Само до три прасета ще могат да се отглеждат в личния двор | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Само до три прасета ще могат да се отглеждат в личния двор

С новата наредба се затвърждава монополът на големите индустриални ферми, твърдят експерти
3 822
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
След кризата с чумата по свинете министърът на земеделието Десислава Танева заяви, че трябва да се вземат строги мерки за биосигурност. Новите правила на практика водят до тежки забрани за отглеждане на животни в лични дворове.

Хората, които отглеждат прасета в т. нар. заден двор, вече ще могат да имат само до три животни вместо до пет. В тях, както и досега, няма да е разрешено отглеждане на свине майки. На личните стопанства, фамилните ферми и големите индустриални ферми ще им се налага да се подчиняват на строго определени правила за биосигурност. Те трябва да предприемат мерки за дезинфекция, за достъп до фермата, изисквания за мястото, където се отглеждат животните. Това предвиждат промени в наредбата ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, публикувани за обществено обсъждане. Парадоксално и без обяснение е предвидено и ограничаване на броя на пчелните семейства в един двор - само до 5.

За подготвянето на нови правила за отглеждане на животни в личните стопанства се заговори в пика на заболяването от африканска чума по свинете. Бързото навлизане на заразата у нас доведе до затварянето на няколко от големите свинекомплекси в Северна България и до ликвидирането на близо една четвърт от отглежданите в страната животни. Едновременно с това бяха избити хиляди прасета в санитарните зони около местата, където бяха открити заразени животни. В наредбата се въвеждат и санитарни норми за птицефермите - заради периодичните избухвания на птичи грип.

Още първите коментари след публикуването на наредбата бяха, че с тях се затвърждава монопола на големите индустриални ферми. Основание за това дава изискването нови големи комплекси да могат да се създават на не по-малко от 10 км от вече съществуващи свинекомплекси. За по-малките семейни ферми отстоянието е от поне 3 км.

Не само при дребните стопани, но и във фамилните ферми има ограничаване на броя на отглежданите свине. Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки, но не повече от 200 броя животни общо. Има изискване за квадратура на помещенията за свинете, както и да са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция.

Освен това стопаните трябва да имат план със спешни мерки при установяване на заразно заболяване. Ще има ограничения на достъпа на външни лица във фермите. Всяка сграда ще трябва да има помещение или място на изхода за почистване и дезинфекция на транспортните средства. Задължително изискване е още всяка фамилна и всяка индустриална ферма да има обособени места за съхраняване на фуражите, които да са покрити и заградени.

В малките дворове, където хората гледат животни за лична консумация, също ще са задължителни мерките за биосигурност. Трябва да са осигурени ограждения, постоянен достъп до вода, място или съоръжение за дезинфекция. Ограничава се и броя на отглежданите животни - до 2 крави, 10 овце или кози, 10 зайци, 50 птици.

В наредбата се предвиждат и промени за пасищата. Те трябва да са заградени, така че да няма свободен достъп на хора и животни, да имат навеси и съоръжения за залавяне на животни и др. 

НОВИ ПРАВИЛА И ЗА ПЧЕЛИТЕ

В проекта на наредба като животновъдни обекти са включени и пчелините, тъй като се регистрират по Закона за ветеринарномедицинската дейност. И за тях са систематизирани изискванията, на които трябва да отговарят. Животновъдните обекти - постоянни пчелини, трябва да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване на хора и животни,  да имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта и да са снабдени постоянно с вода.

Още

Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

1153
Прасета пишат писмо на премиера

08.11.2019

ВЕСЕЛ ЦАНКОВ

1285
Голям свинекомплекс се кани да съди агенцията по храните

04.10.2019

1928