Quantcast

Медия без
политическа реклама

Налице са всички документи за лицензиране на американското ядрено гориво

13 Окт. 2023

Дни преди крайния срок в Агенцията за ядрено регулиране са постъпили липсващите документи от заявлението на АЕЦ "Козлодуй" за лицензиране на новото ядрено гориво за Пети блок.  

Става дума за допълнителна информация към заявлението за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус", а именно Проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността. Преди това бе представен и липсващият „Проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор „ВВЕР-1000“.

"Операторът спази дадения му от АЯР срок за отстраняване на пропуските и нередовностите, посочени в прегледа за формална редовност на заявлението. Прегледът и оценката по същество на представените документи продължават", посочват от агенцията.

Възможно ли е ръководството на АЕЦ "Козлодуй" да пречи на въвеждането на ново, американско гориво, в Пети блок? Подобно съмнение идва от съобщение на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Крайният срок за подаване на документите бе 15 октомври и ако не беше спазен, АЯР щеше да бъде принудена да откаже лицензиране на новото американско гориво RWFA. Без тези документи, агенцията не може да оцени влиянието на предлаганата поетапна замяна на горивото.

Договорът между АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус" бе подписан през декември 2022 г. Според него през април 2024 г. американската компания трябва да достави първото свежо ядрено гориво за Пети реактор. То трябва да бъде смесено в съотношение 1 към 3 с използваното в момента руско гориво. 

Още по темата