Медия без
политическа реклама

АЕЦ "Козлодуй" ще проверява операторите си за контрол на гнева

Още една наредба се променя заради медицинската сестра, която дръзна да разкрие нередности в централата

25 Март 2024
Операторите в АЕЦ ще минават регулярно през психотестове.
БГНЕС
Операторите в АЕЦ ще минават регулярно през психотестове.

Поредна институция бе ангажирана в битката на АЕЦ "Козлодуй" срещу разкритията за нередности в медицинското обслужване на служителите, направени от медицинската сестра Наталия Станчева. По искане на централата министерството на здравеопазването е публикувало промени в наредбата с изискванията за работа в среда на йонизиращи лъчения. Те са на етап обществено обсъждане.

Както "Сега" писа, благодарение на Станчева стана известно, че службата по трудова медицина към централата е превърната в нерегистриран Диагностично-консултативен център, който извършва нерегламентирани лекарски прегледи на служителите на АЕЦ. За разкритията си Станчева първо беше връхлетяна от дело шамар за 500 000 лв., заведено от централата. След надигналото се възмущение, АЕЦ оттеглиха иска си по искане на енергийния министър Румен Радев, но Делян Добрев от ГЕРБ тихомълком уреди проблемите на медицинската служба с промени в два закона, прокарани през трети, без нужното обсъждане и публичност. Това узакони звеното в централата, а сега в резултат на тези промени трябва да се променят и наредби. Покрай това централата е поискала да бъде осъвременена нормативната уредба за психофизиологичните и психологични изследвания на операторите и хората, от чиято работа зависи ядрената безопасност.

Психотестове се правят и сега в Първа атомна, но по методическо указание на МЗ от 1990 г. Това указание не е публично, но сведения за него се откриват в научни разработки. Според тях, подборът на оператори в централата се прави с 11 психологически теста, с които се изследват оперативната памет, подвижността на психичните процеси, устойчивостта и превключването на вниманието, краткотрайната памет и скоростта на сензомоторната реакция. Указанието е остаряло и не съответства на развилите се обществени отношения в тази връзка, и в частност на регулацията, свързана с ядрената безопасност, посочват сега от МЗ в мотивите за промени.

С проекта за промени за пръв път психотестовете ще бъдат регламентирани на ниво наредба. Те ще се правят не само на кандидатите за операторски длъжности, а и на действащи служители, чиято работа има влияние върху ядрената безопасност и радиационната защита. Освен това ще оценяват доста по-широк кръг от качества. Може да се предположи, че ще се правят регулярно, тъй като срокът на валидност на издаденото заключение за психофизиологична и психологична пригодност ще бъде 6 месеца.

В приложенията към наредбата са изброени качествата, които ще се изследват, както и тестовете, които трябва да се ползват за всяка група. Така наред с посочените по-горе способности, само че дефинирани по по-съвременен начин, психолозите в централата ще проверяват и моралната и социална зрялост, устойчивост на стрес и т.н. Ще се следи за враждебни нагласи, манипулативност, ненадеждност, раздразнителност, завишена самооценка, емоционална лабилност, затвореност, необичайни мисли, склонност към физическа агресия, лош контрол над гнева и т.н. Тези качества рутинно се изследват със стандартизирани тестове за психологическа пригодност за извършване на професионални дейности с висока степен на обществен риск като пилоти, полицаи и т.н. По същия начин ще се ползват стандартизирани тестове и за оценка на лоялността и почтеността в работата.

По отношение на битката на Наталия Станчева срещу нерегламентираното медицинско звено в централата, са друга група промени. С тях се записва, че медицинското наблюдение на лицата, допускани до работа в ядрени централи, се осъществява от наети правоспособни лекари и медицински специалисти, организирани в структурно звено в централата. С това звеното окончателно ще придобие легален статут.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата