Quantcast

Медия без
политическа реклама

Газът за август поскъпна с цели 60%

"Булгаргаз" е успял да осигури доставки за септември на добра цена

12 Авг. 2022

Цената на природния газ за настоящия месец, която беше одобрена днес от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и се очакваше, е с 60% по-висока от юлската, съобщиха от регулатора.

Считано от 1 август 2022 г., в размер на 297,89 лв./MWh (около 152 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Юлската цена одобрена от регулатора бе 186,17 лв.

Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника. В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли - 30 септември 2022 г. Необходимите количества природен газ за м. август са осигурени от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG). Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий „най-ниска доставна цена“ и е сключил договори с две компании.

От КЕВР обосновават рекордното поскъпване с повишената цена на природния газ на международните пазари в резултат на агресията на Русия в Украйна. В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от „Газпром“ и нарастващата несигурност, много от държавите на континента също сключват краткосрочни договори. Тези фактори водят до дебалансиране на газовия пазар и до по-високи котировки на международните индекси.

Независимо от увеличението данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на европейските газови борси - на най-големия газов хъб TTF те отбелязаха нов исторически ръст и достигнаха до над 212 евро/мвтч. Основната причина за по-ниската цена у нас са благоприятните ценови условия по договора за доставка на газ от Азербайджан. Част от доставяните количества са на значително по-ниска цена и не са обвързани с цените на международните борси, а с цените на петрола за 6 месеца назад.

 

Успех 

"Булгаргаз" е успял да осигури в петък през българската газова борса всички търсени от дружеството количества за септември при много голям интерес, като е постигната и много изгодна цена – реперната на нидерланската газова борса TTF минус 30 евро. Нито цената, нито името на доставчика са известни, тъй като окончателен договор още няма.

 

Още по темата