Quantcast

Медия без
политическа реклама

5% повече българи очакват ръстът на цените да продължи

09 Май 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите през април в сравнение с януари показва изследване на Националния статистически институт (НСИ). Инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца се засилват (повишение на балансовия показател с 4,9 пункта).

Общият показател на доверие на потребителите намалява с 4,9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5,7 и 4,6 пункта.

Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 11,8 и 15 пункта. По-негативни в сравнение с януари са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 5,4 пункта.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за покупка или построяване на жилище (вила) и за подобрения в дома през следващите дванадесет месеца.

Още по темата