Quantcast

Медия без
политическа реклама

КОНСУЛТ

Законът предвижда предпазни механизми за времето до развода

Красимир Добрев

31 Яну. 2020

Може ли при бракоразводно дело да се искат някакви мерки по отношение на децата и семейното жилище, преди самият развод да се е случил?

К.Н., София 

 

По молба на всяка от страните съдът, пред който е предявен искът за развод или за унищожаване на брака, определя привременни мерки относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. Това е записано в действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК). 

Тези мерки и механизми могат да бъдат поискани още с исковата молба за развод или в хода на бракоразводното дело. Така например може да се настоява съдът да определи, че съпругът трябва да плаща издръжка на непълнолетното дете за времето, през което ще се гледа бракоразводното дело - до определяне на окончателна. Или пък той да се изнесе от семейното жилище, докато приключи бракоразводното дело. Или автомобилът да се ползва от съпругата. Или че децата ще останат при майката, а пък бащата ще ги вижда само събота и неделя.

В молбата за привременни мерки трябва подробно да се обоснове защо се иска налагането им и да се приложат доказателства. Например - че ще е по-добре децата да останат при майката, защото бащата се отнася зле с тях, че колата е необходима, защото жената ще се грижи за децата, или пък че трябва издръжка, защото детето е хронично болно и т.н. Ако се иска издръжка, трябва да се приложат документи за доходите на родителите и т.н.

Определянето на привременни мерки е нещо като паралелно на бракоразводното дело производство и съдът може да призове свидетели на двете страни. 

Началният момент на действие на привременните мерки е датата на съдебното определение, с което те са постановени, а краят им е окончателното решение за прекратяване на брака. 

Съдът се произнася по молбата за определяне на мерките в заседанието, в което тя е отправена, освен ако не се налага да се събират допълнителни доказателства. В този случай ново заседание се насрочва в двуседмичен срок. Определението за привременните мерки не подлежи на обжалване, но то може да бъде изменяно от същия съд. Това означава, че всяка от страните може да иска нови мерки или промяна на вече определени. Така съпругът може да иска да се промени определението, с което детето е дадено на съпругата, защото тя постоянно е в командировка.

Всички тези мерки имат изпълнителна сила. Това означава, че с определението може да се отиде при съдебен изпълнител и той да запорира заплатата на съпруга, защото съдът е определил той да плаща издръжка на детето, докато трае бракоразводният процес. Те обаче няма силата на пресъдено нещо. С приключване на брачния процес те отпадат, защото се заместват с окончателното бракоразводно решение.

 

 

Още по темата