facebook
twitter

България

Висши училища в 21 държави предлагат курсове по български

143
 БГНЕС
Учителите по български в чужди вузове ще получават по 1500 лв. за учебна литература

Висши училища в 21 държави в Европа и Азия предлагат курсове по български език и литература в програмите си, става ясно от проект на постановление на МС, с което заплащането на преподавателите се увеличава. В момента около 38 души водят университетски курсове по български в 14 държави от ЕС, Албания, Русия, Украйна, Сърбия и три азиатски държави - Япония, Индия и Китай.

Към момента държавата осигурява средства за разходите за командировъчни, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели в чуждестранни висши училища. Това става чрез трансфер от бюджета на МОН по бюджетите на държавните вузове, които имат сключено споразумение с министерството. С предвидените промени са планирани и командировъчни пари във валута за дългосрочно командированите в чужбина с цел обезпечаване на всички разходи, свързани с командироването на преподавателите - пътни разходи, разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване и други разходи. Занапред за всеки командирован преподавател по български език в чужд университет ще се дават по 1500 лв. за осигуряването на учебна литература, помагала и материали, включително и разходи за транспортирането им за една академична година. Подобни успешни практики за безвъзмездно осигуряване на учебници и учебни помагала имат съседни страни като Северна Македония, Хърватия, Словения и др., пише в мотивите към проекта. Индикативният размер на средствата, които ще са нужни за обезпечаване на предложените промени, е 100 хил. лв.

Проектът дава възможност на научните институти на БАН, които имат акредитация в професионално направление „филология“, да могат да командироват преподаватели в чуждестранни висши училища. Прецизира се и изискването към кандидатите за завършена най-малко магистърската степен по филология.

Все още няма коментари

Още

МОН има план за онлайн обучение и след 15 септември

01.08.2020

6483 9
Матурите догодина ще са на 19 и 21 май

27.07.2020

431 1
Родители зададоха на МОН 6 въпроса за е-обучението

Влез или се регистрирай за да коментираш