Медия без
политическа реклама

Само медици ще практикуват нетрадиционно лечение

Илияна Кирилова

Хора със средно образование вече няма да могат легално да практикуват неконвенционални методи за лечение, гласят промени в Закона за здравето, подготвени от здравното министерство. Правото на подобни практики ще е само на хора с медицинско образование - лекари, зъболекари, фармацевти и специалисти по здравни грижи. От над 10 години законът позволява на лечители да се регистрират в местната здравна инспекция и да практикуват някой от разрешените от закона неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху здравето - използване на нелекарствени продукти от органичен или минерален произход, нетрадиционни физикални методи, акупунктура или ирисова диагностика. 

За да се гарантира, че подобно лечение няма да е опасно за пациентите, от лечителите се изискваше освен диплома за средно образование да имат успешно изкарани поне 4 семестъра във висше медицинско училище с обучение по анатомия, патология и физиология. Тъй като изискването е на практика неизпълнимо, от МЗ решават да го отменят. Например в столичната здравна инспекция са регистрирани 152 практикуващи неконвенционални методи, огромната част от тях са лекари и физиотерапевти, но не е ясно има ли учили анатомия хора със средно образование.

"Предвиденото в закона 4-семестриално обучение обаче не е в състояние да осигури гарантиран обем медико-биологични теоретични знания и практически умения, необходими за практикуване на неконвенционални методи", мотивират се от министерството. 

Още по темата