Медия без
политическа реклама

Около 19 000 емигранти са се върнали в България през 2022 г.

Най-много сънародници са се прибрали от Германия, Великобритания, Испания и Турция

13 Май 2023
Илияна Кирилова
60% от завърналите се в България са на възраст от 15 до 64 години.

Около 19 000 български граждани са се завърнали да живеят отново в България през 2022 г. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

"Най-много българи се връщат от Германия, Великобритания, Испания и Турция. Малко повече са жените - 51%, а 49% са мъжете. Най-много са на възраст 15-64 години, 60% от тези, които са се завърнали са в тази възрастова група", заяви пред БГНЕС Магдалена Костова, директор на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ.

Иначе общо 40 619 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 55.5%, а на жените - 44.5%. В тази бройка има 9% сирийци, които са решили да се установят в страната ни.

Трябва да се отчете, че броят на завърналите се в България надхвърля този на заминалите да живеят в чужбина, които са 13 175 души. От тях 64.3% от тях са мъже. Емигрантите на възраст 0-14 г. са 5.4%, тези на възраст 15-64 години са 69.4%, а пенсионери (на 65 и повече навършени години) - 25.2%. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (24.1%), Турция (20.0%) и Великобритания (9.3%).

Вътрешната миграция също има своите трайни посоки. Най-много хора от малките градове и села се насочват да живеят в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

"Почти 103 000 души (б.ред. - 102 920) са сменили своя настоящ адрес в рамките на страната през 2022 г. 55% от сменилите своят настоящ адрес са жени, а 45% са мъже. Преобладават хората във възрастовата група 20-39 години, като те обхващат най-голям дял - 31%. Следват тези, които са между 0-19 години и най-малък е делът на населението на 60 и повече години. Като цяло най-много хора мигрират в най-големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Като най-много са в София. 17 000 души са избрали през миналата година да живеят в столицата", каза още Магдалена Костова. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към столицата са София-област (13.0%) и Благоевград (7.2%).

 български емигранти в чужбина от периода 1980-2021 г. са се завърнали в родината. Най-много български граждани са се завърнали от Обединеното кралство - 47 хил. или 14,9%, следва Германия - 41 хил. или 13,1%, Испания - 27 хил. или 8,7%, и Гърция - 27 хил. или 8,5% от пребивавалите в чужбина.

 

Още по темата