Quantcast

Медия без
политическа реклама

Право на отговор

Община Сливен застава твърдо зад проекта за нови велоалеи

12 Окт. 2020
Фейсбук
Строителство на велоалеи в Сливен

Община Сливен се възползва от правото си на отговор по повод на статията „3 години Сливен строи велоалеи за над 1 милион лева“.

Общината държи да подчертае, че в случая става въпрос за договор за инженеринг, а не за строително-монтажни работи. Изграждането на велоалеите започва една седмица след влизане в сила на разрешенията за строеж и ще продължи до 03.05.2021 г.

Не само договорът между Община Сливен и "Сливен Транспорт" ДЗЗД, но и законът предвижда възможност за временно спиране на строителството и подписване на акт, образец 10 по Наредба № 3/31.07.2003 г. Това се случва само при настъпване на извънредни обстоятелства и се отнася за всички договори за строителство или инженеринг, т.е. Община Сливен не е направила изключение за "Сливен Транспорт" ДЗЗД.

По отношение на избора на изпълнители в Община Сливен стриктно се спазват изискванията на Закона за обществените поръчки и фирмите, които работят по различните проекти, са различни. През последните пет години са изпълнени над 60 инфраструктурни обекта, сред които саниране на блокове, социални центрове, детски площадки и др., като избира фирмите по Закона за обществените поръчки. Всеки участник в процедурите има законово право за обжалване. По проектите, особено свързаните с европейско финансиране, има последващи проверки за законосъобразност.

Община Сливен категорично подкрепя изграждане на инфраструктура за велосипедистите, тъй като това са екологични проекти, които биха довели до намаляване на движението на автомобилите в световен мащаб и осигуряване на условия за за екологичен транспорт и чист въздух в градовете. Работа по идеята за изграждане на велоалеи в Сливен е започнала още през 2014 г., но настоящото ръководство на общината също е защитило проект за мрежа от 10 км в града. Възложителят и изпълнителят имат най-голям интерес строителните дейности да приключат възможно най-бързо, но това се променя от непредвидени и неочаквани обстоятелства.

Според общината основните причини за забавянето на проекта са предложения за промени, направени от гражданите, които са взети предвид. Освен това липсва качествен подземен кадастър и достатъчно информация за комуникациите, което също създава проблеми при изпълнението на проекта.

Още по темата