Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кметовете с фирми ще губят мандата си автоматично

Благоевград отива на избори за нов градоначалник

24 Септ. 2020
Илияна Кирилова

Конституционният съд отхвърли искането за отмяна на текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който регламентира отстраняване от поста на кмет, който е пропуснал срока за излизане от фирмите си. КС беше сезиран от 63-ма депутати от БСП, както и от състав на Върховния административен съд, който гледа делото за отстраняването на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед.

Преди делото на Мехмед да бъде спряно, по същата причина окончателно беше отстранен кметът на Благоевград Румен Томов. Сега стопираните "кметски" дела, които чакаха произнасянето на Конституционния съд, ще могат да продължат. А за Благоевград е ясно, че отива към кметски избори.

Атакуваната норма от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМ) казва, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно ако не е изпълнено задължението в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, избраният за кмет не предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, която няма право да заема като кмет. За това кметът уведомява писмено председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В решението си Конституционният съд е записал, че несъвместимостта е характеристика на правовата държава, в която законодателят е длъжен да осигури превеса на публичния интерес над частния, особено в случаите на колизия. "Основната ѝ цел е да се осигури независимост на публичната служба, като се създадат гаранции срещу недопустими въздействия от страна на външни сили, като по този начин се защитават и интересите на обществото като цяло", обясняват конституционните съдии.

И допълват, че негативни последици за лицето настъпват само ако то не спази определените от закона срокове и процедури.

Още по темата