facebook
twitter

България

Двойно повече ученици ще учат дуално до 2021 г.

Работодателски и съсловни организации може да поемат провеждането на изпитите за професионална подготовка
377
 Илияна Кирилова
Планът предвижда пилотен проект, по който във висшите училища да има "целеви прием на изявени ученици" от професионалните гимназии.

Двойно ще се увеличи до 2021 г. броят на учениците, обучаващи се в дуална форма, т.е. чрез работа. Това предвижда предложеният от просветното министерство проект на план за действие в изпълнение на стратегията за развитие на професионалното образование и обучение у нас за периода 2019-2021 г. В него са заложени и още мерки за увеличаване на интереса към професионалното обучение като повече обучени специалисти по кариерно ориентиране и др.

Според проекта в момента дуално се обучават 1800 ученици. Амбициите на МОН са след 3 години броят им да скочи до 4000 ученици. За целта е планирано увеличаване на работодателите, които се включват в дуалната форма - от 170 на 200 на брой. За изпълнение на задачата ще се разчита както на бюджета на министерството, така и на Оперативна програма "Наука и образование", с които ще се финансира практическото обучение в реална работна среда. Учебно-тренировъчните фирми в школата пък следва да се увеличат от 350 на 400 на брой.

Министерството възнамерява да запази и дори да увеличи приема на ученици в професионалните гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация. В момента например имаме 772 ученици в паралелки със защитени специалности и 2598 ученици в паралелки със специалности с недостиг от специалисти на пазара на труда, които получават и по-високо финансиране. До 3 г. учениците в паралелките със специалности с недостиг от специалисти на пазара на труда следва да станат 3200, предвижда документът.

Планът включва мерки за насочване към професионално обучение и формиране на професионални умения на учениците в прогимназиален етап, включително "превантивни и коригиращи мерки срещу отпадане от образование" в рамките на занимания по интереси - ако през миналата година 500 ученици са били обхванати в подобни дейности, тази година идеята е броят им да се увеличи до 1000.

От министерството смятат да усъвършенстват системата на участие на бизнеса в разработването на учебните програми за професионална подготовка, като от 2000 въпросните програми следва да станат 3000. В тази връзка е планирано да се тества модел за провеждане на изпитите за учениците от външни за системата институции по примера на работодателските организации в други държави. В колко школа младежите ще бъдат препитвани от бизнеса и евентуално съсловни организации обаче, от плана не става ясно. В него е заложено и създаването на модел на сътрудничество между професионални гимназии и университети за създаване на целеви прием на изявени ученици от професионалните гимназии. Интересно, макар и твърде лаконично, звучи и друга мярка - за разработване на модел за формиране на професионални умения на степени, надграждащи средно образование - тук като мерки са записани намирането на "гъвкави пътеки за вход и изход в гимназиална степен", както и формирането на „кратки пътеки“ във висшето образование за специалисти с професионална квалификация.

ОРИЕНТИРАНЕ

С държавни средства е заложено и обучението на лица, които да ориентират учениците каква кариера да изберат в бъдеще. В момента по плана са обучени 30 специалисти по кариерно ориентиране на учещи, а в края на 2021 г. се очаква те да се увеличат до 300 души.

Все още няма коментари

Още

Децата ще учат до тъмно още поне 3 години
Учебни часове ще се провеждат и в библиотеките
Над 500 родители искат промени в изпита след 7-и клас

19.01.2020

1110 7

Влез или се регистрирай за да коментираш

bool(false)