Quantcast

Медия без
политическа реклама

1.6% от осигурените за втора пенсия са се прехвърлили в НОИ

Покрай споровете за намалението на основната пенсия институтът увери, че стриктно прилага закона

13 Окт. 2020
Pixabay

Общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в НОИ, откакто такава възможност бе дадена през 2016 г. От тях 20 240 лица вече са пенсионери. Останалите, които още не са се пенсионирали, представляват 1.6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31.12.1959 г. Това обяви Националният осигурителен институт в съобщение, в което уверява, че при изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии стриктно спазва нормативно установените правила.

Темата за втората пенсия е на дневен ред, тъй като в последните седмици в публичното пространство се появиха взаимно изключващи се анализи за пенсионната система. Същевременно наближава моментът да се регламентира фазата на изплащане на втора пенсия, а предстои да се даде и още една възможност на първите пенсионери, които трябва да се пенсионират с две пенсии, да се прехвърлят изцяло в държавното обществено осигуряване. Както "Сега" писа, прогнозите, че две пенсии ще са по-малко от една, доведоха до рекорден брой хора, които се отказват от универсален фонд. Според кодекса за социално осигуряване прехвърляне на партидите е възможно до пет години преди навършване на възраст за пенсиониране. Тъй като този срок е изтекъл за пенсиониращите се догодина около 17 000 жени, родени през 1960 г., те ще получат извънредна възможност да преместят средствата си в НОИ и така да се надяват на по-голяма пенсия.

Проблемите пред първите пенсионери с две пенсии са известни - за тях периодът на осигуряване в допълнителните фондове е твърде кратък, за да имат достатъчно средства в индивидуалните си партиди. В същото време според КСО основната им пенсия ще бъде намалена с около 20% заради отчисленията към втория стълб. Осигурителните експерти са единодушни, че този процент на редукция е твърде завишен и трябва да бъде поне наполовина по-малък, тъй като сега при него не се зачита участието на държавата като осигурител, а намалението се прави за целия период на осигуряване, въпреки че отчисления към втория стълб има само за половината години от него. Към момента обаче правителството не желае да обсъжда намаление на този коефициент, тъй като това означава повече разходи за държавното обществено осигуряване.

НОИ изтъква, че начинът за изчисляване размера на пенсиите е нормативно регламентиран в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. "От самото начало КСО предвижда намаляване на индивидуалния коефициент за периодите, през които лицата са били осигурени в универсален пенсионен фонд. Намалението се прави на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд за лицата родени преди 01.01.1960 г. Съотношението за всяко осигурено лице се определя индивидуално съобразно конкретиката на неговата осигурителна история", посочват от осигурителния институт. Оттам заявяват, че стриктно прилагат съществуващата законова рамка и "всяка друга интерпретация за ролята на НОИ в пенсионното производство би била подвеждаща".

На разчетите, че две пенсии ще бъдат по-малки от една в края на миналата седмица отвърнаха и пенсионните дружества. От асоциацията им обявиха, че ще има категории осигурени, за които прехвърлянето в НОИ няма да бъде изгодно. Това са хората, осигурявани на минимална заплата, тъй като те ще получават минимална пенсия от държавното осигуряване, която няма как да бъде намалена заради осигуровката за втора пенсия. По същата причина прехвърлянето в НОИ не е изгодно и за хората с високи доходи, тъй като за тях е много вероятно да не получават реалния размер на пенсията си заради тавана. Безсмислено е да прехвърлят партидите си и младите хора в началото на своя трудов стаж.

Още по темата