Медия без
политическа реклама

Пенсионерите намаляват, но разходите за пенсии растат с 34%

Осигуровките вече покриват едва половината от плащанията на НОИ

16 Февр. 2023
Pixabay

Пенсионерите намаляват, но разходите на НОИ за пенсии са нараснали с 34% през януари спрямо първия месец на миналата година. Приходите от осигуровки едва покриват половината от бюджета на осигурителния институт за пенсии и обезщетения. Това показва справката за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института. НОИ предоставя такава информация всеки месец.

Тази година започна със стари пенсии, но 2022 г. беше година на безпрецедентни увеличения за възрастните - през юли те получиха 10% плюс 60 лв., а през октомври имаше преизчисление на над 800 000 пенсии. Таванът на пенсиите бе вдигнат от 1500 на 3400 лв. в рамките на годината. В резултат на тези увеличения за пръв път пенсиите зависят повече от републиканския бюджет, т.е. от данъците, отколкото от осигуровките, както би следвало да бъде.

Раходите за пенсии за първия месец на тази година са 1,488 млрд. лв. Това е с 377,8 млн. лв. или 34% повече спрямо януари 2022 г. В същото време затягането на условията за пенсиониране и демографските процеси са довели до поредно намаление на броя на пенсионерите, макар и то да е незначително - те са с 20 564 души по-малко спрямо януари 2022 г. Този месец броят им е 2 030 437 души.

В консолидирания бюджет, където влизат и другите фондове на НОИ, приходите нарастват, но доста по-бавно от разходите. Постъпленията от осигуровки са 835,6 млн. лв., което е с 38,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Разходите са почти двойно повече от приходите - 1,614 млрд. лв. При тях увеличението е с 389,8 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. За сравнение миналия януари приходите бяха 797,4 млн. лв., а разходите - 1,224 млрд. лв., т.е. недостигът беше около 427 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон