Медия без
политическа реклама

Камарата на архитектите: Планираната детска болница е незаконна

Тя е невъзможна и опасна, твърдят експертите

18 Окт. 2019
Илияна Кирилова

Камарата на архитектите в България (КАБ) е внесла жалба във Върховния административен съд да бъде спряна обществената поръчка за дострояване на двата 12-етажни корпуса, предвидени за бъдещата детска болница в София. Делото е насрочено за 11 ноември. Това става ясно от съобщение на камарата, разпространено до медиите.

Според становището на камарата сградата е невъзможна и незаконна в сегашното й състояние. Но най-важното е, че ще бъде опасна.

Нормите за земетръс позволяват до 8-етажна болница в София. Според Общия устройствен план и Подробния устройствен план педиатрията не може да е по-висока от 20 метра. През 2011 г. съществуващият незавършен строеж е определен за премахване с Подробния устройствен план на столицата и се предвижда изграждането на нова, различна по конфигурация детска болница на 5 етажа. Всичко това прави стария строеж, както и обществената поръчка за довършването му, напълно незаконни.

Общият устройствен план и Наредбата за земетръс могат да бъдат променени. Поправките ще отнемат години, но няма да променят факта, че бъдещата национална педиатрия ще е опасна - за децата, родителите им и медицинския персонал, се посочва още в становището.

Грубият строеж е започнат през 1978 г. За толкова време всяка сграда старее. 12-те етажа бетон и арматура са били изложени десетилетия наред на дъжд, сняг, лед и пек без никаква защита. Това означава, че процесите на износване, ръждясване и рушене са протекли още по-бързо.

Експерти, включително от Министерството на здравеопазването, стигат до същия извод още през 2004 г. Тогава идеята за детска болница пак е на дневен ред и Народното събрание е поискало становища и доклади какво да се прави. Експертите казват, че по недостроения корпус са настъпили непоправими конструктивни поражения и препоръчват да се построи нова сграда, съобразена със световните стандарти.

Въпреки това през април 2019 г. МЗ прави задание и обявява обществена поръчка за довършване на строежа. Заданието за проектиране е непълно и некомпетентно. И отваря широко вратата за злоупотреби.

Специфичните инженерни системи и тяхната непрекъсната работа са жизненоважни и животоспасяващи във всяка болница. Електричество, вода, климатизация, осигуряваща микроклимата и стерилността на въздуха, инсталации за кислород и други медицинските газове - качеството на инженерните системи предрешава битката за живота на болния. За тях обаче няма дума в заданието на Министерството на здравеопазването за проектиране и строителство на националната детска болница, обясняват от камарата.

В допълнение се подчертава, че болниците са сред най-големите консуматори на енергия. При средна продължителност на ползване на сградата между 50 и 100 г., разходите за електричество са стотици милиони левове. Ето защо съвременните лечебни заведения се проектират като пасивни сгради с ниско потребление и със собствено производство на енергия. В Ливърпул например детската болница произвежда сама около 60% от необходимата енергия. Подобни съвременни изисквания в техническото задание на МЗ няма.

Болниците са особено важни в случаи на природни бедствия, терористични актове, военни конфликти, защото трябва да осигурят не само своите пациенти, но и пострадалите. Затова сградата трябва да издържа на силни земетресения, да има собствено електрозахранване, резервоари за вода и храна, да може функционира въпреки катаклизмите навън. Само че за заданието на МЗ това не важи. Там няма и дума за по-високи  изисквания от минималните, заложени с наредбите за строителство. Впрочем няма дума дори за изисквания, които според нормативната уредба министерството трябва да укаже в заданието, пишат архитектите.

Няма никаква идея за броя на паркоместата, да не говорим за хеликоптерна площадка за спешните случаи. Няма мисъл за изграждането на топла връзка със съседната университетска болница „Майчин дом“.

Този списък с пропуски, дефекти, разминавания и заложени недомислия на границата на криминалното може да бъде продължен. Но и така е ясно, че бъдещата, чакана с десетилетия сграда на детската болница, ще е опасна за всички, които се нуждаят от нея.

Обществената поръчка е за довършване на стария строеж на инженеринг. Т.е. всички етапи в създаването на сградата - проектиране, строителство и авторски надзор, ще бъдат поверени на строителя. По правило неговата цел като търговско дружество е да извлече максимална печалба при минимални разходи. Целта на възложителя (МЗ) трябва да е точно обратната - максимално качество при минимални разходи. Проектантът и надзорът са двете страни в този процес, които трябва да защитят интереса на възложителя - МЗ. Но ако те са посочени от строителя или са негови служители, чий интерес ще бъде защитен?  Инженерингът е допустим единствено, когато вече е създаден идеен проект на сградата. В случая липсва дори предпроектно проучване.

След публикуването на обществената поръчка Камарата на архитектите в България предупреди здравното министерство, че заданието е неграмотно и залага огромни опасности. Предложи и безвъзмездно да помогне за написването на професионално задание заедно с камарата на инженерите. Министерството на здравеопазването отказа.

Затова архитектурната колегия обжалва поръчката пред КЗК. Жалбата беше отхвърлена. За министерството и Комисията поръчката отговаря на Закона за обществените поръчки. Широката рамка на този закон обаче не прави разлика между строителството на болница и сграда за търговията с плод и зеленчук, както е написана в конкретния случай. За строителството на болница изискванията са много и са специфични, съобразени с дузина закони и още няколко пъти по толкова наредби, стандарти и изисквания, без да се броят световните иновации в тази област. Нищо от това не е заложено в обществената поръчка.

С тези мотиви от Камарата обясняват внесената на 30 септември във ВАС жалба срещу условията в обществената поръчка. Според публикуваното становище обществото очаква да получи нова модерна сграда, изградена по последните технологични изисквания. Това няма да се случи, ако бъде изпълнена тази обществена поръчка. Заложените в нея афове залагат ремонт на ремонта на ремонта без край. Залагат много повече от предполагаемите 95.4 млн. лв. обществени пари. Но най-лошото е, че в залог ще бъдат сигурността и животът на много хора. Децата ни и лекарите ни не заслужават това! Децата ни и лекарите ни заслужават най-доброто, завършва становището на Камарата на архитектите в България.