Медия без
политическа реклама

Кабинетът залага 10% по-високи заплати за чиновниците през 2020 г.

2,2 млрд. лв. ще е новият държавен дълг, според проекта на бюджет за догодина

25 Окт. 2019
Илияна Кирилова

2,2 милиарда лева е новият държавен дълг, който ще може да бъде поет догодина. Това става ясно от проектобюджета за 2020 г., публикуван на сайта на финансовото министерство. За първи път от много години насам бюджетът е планиран да бъде балансиран - т.е. без дефицит или излишък, предаде БНР.

Планирано е да се съберат и изхарчат 46,826 млрд. лв. Държавният дълг в края на годината ще бъде под 20% от брутния вътрешен продукт.

Приоритетите, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта са: образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

По отношение на пенсиите се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО).

По отношение на политиката на доходите в проектобюджета е заложено увеличение на размера на минималната работна заплата (от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.), както и увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор.

Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. – 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.

В сектор „Образование“ ще продължи реализацията на мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал.

Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?