Quantcast

Медия без
политическа реклама

Едно разкарване по-малко - протоколите за скъпо лечение са електронни от днес

01 Март 2023
Илияна Кирилова
Вече няма да се налага пациентите да представят хартиен протокол в аптеката, за да получат лекарствата си.

От днес протоколите за скъпоструващо лечение IC, за които не се изисква извършване на експертиза, се подават по електронен път в РЗОК. Тези протоколи са необходими за повечето хора с хронични заболявания и досега се издаваха само на хартия, като бяха необходими заверки и разкарване за пациентите.

Е-протоколи могат да издават лекари специалисти по профила на заболяването - договорни партньори на НЗОК, изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, обясняват от здравната каса. С въвеждането на електронни документи отпада задължението на пациентите да посещават регионалните каси и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Отпада и ангажиментът им да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиените протоколи при получаване на изписаните им медикаменти.

Електронно предписание (е-рецепта) по утвърден електронен протокол имат право да издават общопрактикуващите лекари и лекари специалисти от извънболничната медицинска помощ, сключили договор с НЗОК. При изпълнение на електронно предписание по Е-протокол отпада задължението на аптеката да вписва отпуснатите медикаменти в хартиените протоколи. Пациентите могат да се информират за статута на е-протокола си от РЗОК.

До 30 април ще тече преходен период, през който се допуска издаването на хартиен протокол, ако лекарят специалист няма въведена в софтуера си услугата за издаване на е-протокол. През преходния период издадените на хартиен носител протоколи IC се утвърждават в РЗОК по установения към момента ред и са валидни в съответствие с вписания в тях срок „валиден от“ и „валиден до“. По тях се издават и изпълняват електронни предписания  (e-рецепти) по утвърдения към момента ред.

В НЗОК е създаден национален регистър на протоколите. В него се съдържат всички данни за история на заболяванията/диагнозите на ЗОЛ и издадените и одобрени/отказани протоколи.

Още по темата