Медия без
политическа реклама

Болничната система продължава да се разраства

94 лечебни заведения са поискали да разкрият нови дейности и структури тази година

По данни към октомври у нас има почти 50 000 легла за активно лечение, финансирани от НЗОК. От тях обаче към 8 октомври са били заети 24 158, а незаети - 25 194.
Илияна Димитрова
По данни към октомври у нас има почти 50 000 легла за активно лечение, финансирани от НЗОК. От тях обаче към 8 октомври са били заети 24 158, а незаети - 25 194.

С 6,6 болнични легла на 1000 души население България е неоспорим първенец на ЕС по голяма болнична мрежа. Дори втората по този показател - Германия, трудно може да ни догони, тъй като е с 5,81 легла на 1000. Здравната каса плаща за 49 352 легла в 380 лечебни заведения, като заетостта на тези легла е под 50%, т.е. повече от половината стоят празни. Въпреки това, и тази година заявленията за нови лечебни заведения и нови медицински дейности на съществуващи болници са огромен брой - 94, показва справка на министерството към 18 декември, изготвена по молба на "Сега".

Заявлението за чисто нова болница е едно. Разрешенията за нови болници се издават от Министерския съвет, поради което у нас стана практика болниците да използват вратичка в закона за лечебните заведения, която им позволя да разкриват нови дейности на нов адрес само с разрешение на здравния министър. Това на практика са нови болници на съществуващи вериги, които заобикалят необходимостта да убедят цялото правителство в необходимостта да ги има.

Тази година в МЗ са подадени осем заявления за нови структури на съществуващи болници на нов адрес. Вече нашумя намерението на известното лекарско семейство Мазнейкови, собственици на столичната болница "Св. София", да строят нова болница с 500 легла във Варна - ГЕРБ обвиниха управителя на касата Станимир Михайлов, че е дал положително становище на проекта, въпреки че районната каса във Варна смята, че няма пари за нова болница. За Варна има още едно инвестиционно намерение за голяма болница - на "Търговска лига - глобален аптечен център", чиято е веригата "Сърце и мозък". "Търговска лига" кандидатства за ново лечебно заведение в Аксаково.

Инвестиционно намерение за нов медицински център има и в Софийско - за Ихтиман. Инвеститорът е "Инвела пропъртис", която иска да строи медицински и медикодентален център с операционен блок и легла за пролежаване до 48 часа. Проектът е доста любопитен, тъй като включва 12 сгради, всяка със застроена площ от 80 кв. м, свързани с топли връзки - 3 сгради за амбулатория, 4 сгради за операционен блок и 5 къщи за прием на пациенти и "почивка на персонала".

85 са заявленията на съществуващи болници за разрешаване на нови медицински дейности на съществуващия им адрес - това може да са нови отделения и клиники, или пък да става дума за промяна в нивото на компетентност.

Общо издадените заповеди за разрешаване на нови медицински дейности тази година са 64, като при проф. Христо Хинков са издадени 29 такива заповеди, показват данните на МЗ. Нито едно заявление не е получило отказ.

Заявките за разширяване на дейности са от почти цялата страна, като изключение са областите Кърджали, Ловеч, Силистра, Хасково и Ямбол - за тези области няма нито едно заявление за нови лечебни дейности или нови болници. За съжаление, три от тези области са с доста лош достъп до здравеопазване, според регионалните профили на Института за пазарна информация. В Хасково и Ямбол на 1000 души се падат 3,8 болнични легла, а в Кърджали - 3,9. За сравнение, в София този показател е 5,7, в Стара Загора (където вече е в ход проектът на "Сърце и мозък" за нова болница) е 5,2, а във Варна, където има два проекта, е 4,7 на 1000.

В законопроекта за бюджета на НЗОК за 2024 г. имаше текст, който предвиждаше догодина да не могат да се сключват договори или допълнителни споразумения за финансиране на нови дейности и нови лечебни заведения. Идеята беше междувременно да се изготви нова здравна карта, която да определи потребностите на всяка област и тогава да се възстанови сключването на нови договори. В парламента обаче този текст не получи подкрепа, като главните двигатели за отпадането му бяха ГЕРБ и ДПС.

Мораториум върху финансирането на нови болници от НЗОК няма да има, въпреки че дори само град София има 68 болници и сме едновременно с най-много болнични легла на глава от населението и с висока смъртност от ред социално значими заболявания.

РЕГЛАМЕНТ

Издаването на заповед на министъра на здравеопазването за разрешаване на нови медицински дейности в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове е само задължително условие за последващо подаване на заявление до министъра на здравеопазването с промени в обстоятелствата на издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност чрез вписване на нови медицински дейности, поясняват от МЗ. Независимо от издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности, лечебните заведения не могат да изпълняват дейности преди получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност след подаване на заявление и документи по реда на Закона за лечебните заведения в рамките на посочения срок в заповедта на министъра, с която се разрешават новите дейности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

болници

Още по темата