Quantcast

Медия без
политическа реклама

Спортният министър се усъмни в безпристрастността на съда

Това стана, след като за втори път бе спряна заповедта на Радостин Василев за вписването на нови членове на УС на тотализатора

04 Февр. 2022
БГНЕС

И вторият опит на министъра на младежта и спорта Радостин Василев да изпълни заканата си и да "изчегърта" настоящото ръководство на Българския спортен тотализатор (БСТ) бе стопиран. Регистрацията по вписване на избраните от министъра нови членове на управата е спряна заради подадена жалба в съда.

Само преди седмица по подобен начин се провали и първият опит за регистрация на нови членове на УС и тогава министърът се закани да довърши започнатото, като избликна емоционално във "Фейсбук": "Днес се убедих повече от всякога, че реформите в българския спорт са неизбежни и необходимостта от тях е спешна. Думата изчегъртване придобива истински смисъл."

Днес Радостин Василев стигна и по-далеч, като директо се усъмни в безпристрастността на съдебния състав, разпоредил спирането на вписването. Това той направи отново на официалния си министерски профил във Фейсбук.

 

ФАКТИТЕ

Днес Търговският регистър публикува Определение №381 от 3.02.2021 г. на Софийския градски съд (СГС), който е разгледал документите по частното дело №20221100900235, заведено от изп.-директор на тотализатора Любомир Петров срещу заповедта протокол РД-09-76 от 28.01.2022 г. на спортния министър Радостин Василев.

С тази заповед Василев вкарва в управата двама свои съпартийци от "Има такъв народ" - бившия вече депутат Александър Тодоров (32 г.) и Георгий Султанов (32 г.).

Това става, след като изненадващо едва сега са уважени молбите, които още на 19 август 2021 г. са подали до служебния спортен министър Андрей Кузманов двама от УС на БСТ -  Людмила Петкова и Валентин Точев. 

В т. 5 от заповедта на Василев пише: "Оттеглям възлагането към Любомир Петров да изпълнява функциите на изп.-директор на БСТ". А в т. 6 се определя Александър Тодоров за изп.-директор.

 

Именно т. 5 и 6 са атакувани в съда от Любомир Петров, който твърди в иска си, че заповедта на министъра е нищожна, защото "статутът на възложителя по договора за управление (на БСТ), а именно държавно предприятие, не предпоставя приложение на правила, относими за търговско дружество, а определя за приложим специалния Закон за публичните предприятия (ЗПП)".

По въпросния ЗПП, по който е сключен договорът на Петров, а и на другите членове на УС на тотото, уволнението е на практика невъзможно. 

Впрочем, с този свой съдебен ход Любомир Петров всъщност не спази публично даденото от него обещание пред медиите преди три седмици, когато заяви, че няма да обжалва, ако Радостин Василев го уволни, но пък няма и сам да си подаде оставката. 

 

ПРЕДИСТОРИЯТА

На 21 януари Радостин Василев внесе в Търговския регистър друга своя заповед, с която освобождава от УС на тотото Любомир Петров и бившите футболисти Христо Йовов и Гошо Гинчев. На тяхно място министърът назначаваше трима свои съпартийци от ИТН - споменатите вече Александър Тодоров (той впоследствие подаде молба и бе освободен като народен представител, за да оглави тотото.) и Георгий Султанов. Третият бе Росен Иванов (37 г.), който също като другите двама, няма никакъв опит в областта на хазартните и тото игри.

Вписването на нови членове на УС на БСТ в Търговския регистър бе спряно на 25 януари по заповед на Софийски градски съд до разглеждането на делото, заведено от Йовов и Гинчев срещу тяхното уволнение (техните аргументи също са, че по ЗПП няма как да бъдат освободени).

Софийският градски съд със свое определение 248 от днес спря вписването на новия Управителен съвет на Българския спортен тотализатор (БСТ), който бе назначен със заповед на спортния министър Радостин Василев.

Последва и яростната реакция на спортния министър, който избликна с гневна тирада срещу Йовов и Гинчев във "Фейсбук", в която посочи и своето виждане относно промените в тотализатора, настоявайки, че юридически похватът му е изряден:

"Актовете ми като министър на младежта и спорта се издават в изпълнение на законовите ми правомощия, а отношенията между мен, в качеството ми на упражняващ правата на държавата, и членовете на Управителния съвет се уреждат въз основа на договор за възлагане на управлението, който е облигационен по своя характер и не се регламентира от нормите на дружественото право, поради което заповедта ми поражда правните си последици във вътрешните отношения между страните НЕЗАБАВНО!

Христо Йовов и Гошо Гинчев не са от кръга лица, които биха могли да влияят на вземането на решения от министъра на младежта и спорта като упражняващ правата на държавата в Българския спортен тотализатор, тъй като не са собственици на Българския спортен тотализатор и законът не допуска да предявят искове за незаконосъобразност на заповедта, която съм издал за освобождаването им".

Само три дни след тази своя тирада министърът опита и втората промяна - с новата заповед и по друга схема, като този път "намери цаката" (със старите им молби за напускане) на другите двама от УС на тотализатора, които не бяха на прицел в първата заповед.

Т.е. в ръководството на тотото трябваше да останат трима, назначени от ГЕРБ през пролетта на 2021 г. (Петров, Йовов и Гинчев) и двама от ИТН (като Александър Тодоров стане и оперативните функции на изп.-директор).

След като първият му опит да смени част от управителния съвет на Българският спортен тотализатор (БСТ) бе блокиран от съда, спортният министър Радостин Василев пробва да прокара идеите си чрез нова юридическа схема.

Както е видно от документацията, този опит вчера е стопиран от Софийски градски съд.

В момента Василев се намира в Пекин за откриването на XXIV зимни олимпийски игри и се очаква да се прибере в България в следващите дни. Предстои да се разбере каква ще е реакцията му и ще има ли трети опит за изчегъртване в тотализатора.

 

РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕ УСЪМНИ В БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА СЪДА

В момента Василев се намира в Пекин за откриването на XXIV зимни олимпийски игри, но изрази мнението си отново във "Фейсбук" - на официалния си профил като министър. В него той отново използва остри изрази срещу УС на тотализатора, но сега изразява и съмнения относно безпристрастността на Софийски градски съд:

"Дори и в далечен Китай отново станах свидетел на безпрецедентните опити на едни лъжци да се гаврят с Българския спортен тотализатор и със съдбите на неговите съвестни и доблестни служители, от които получаваме десетки сигнали за злоупотреби и репресии в тотализатора. Лъжата се беше превърнала в норма за поведение на старото ръководство на държавата. Явно някои от членовете на тотализатора са попили този маниер. За пореден път се убеждавам, че то не работи в полза на българските спорт, култура и образование, а защитава задкулисни интереси. Още седмица или две начело на тотализатора явно са много важни за тях", пише Василев.

След това обвинява Любомир Петров, че не е спазил думата си да не обжалва своето отстраняване.

И навлиза в юридически анализ на решението на СГС, като директно се съмнява в безпристрастността на съда по въпроса.

"От определението на Софийския градски съд, с което е спряно регистърното производство по вписването на новоизбраните членове на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, става ясно, че на решаващия състав на съда му е било служебно известно предходно искане до съда, което е от същата дата, със същото съдържание, като по това предходно искане друг състав на Софийския градски съд, по-рано през същия ден, вече е постановил отказ по искането за спиране на вписването на новите членове на Управителния съвет.

Въпреки че на решаващия състав, спрял вписването, са му били известни мотивите за отказа от спиране на предходния състав от Софийския градски съд, той отново е пререшил въпроса по същество, без да вземе предвид вече постановения отказ, като е посочил мотиви в съвсем друга посока и е изложил твърдения, че първоначалният отказ няма обвързваща за него сила с аргумент, че отказът не разрешава по същество процедурен въпрос. Тези изводи на съда, постановил вписването, будят съмнение относно безпристрастното разрешаване на спорния въпрос. Независимо от тези съмнения, аз твърдо вярвам в безпристрастността на българската съдебна система."

На следващо място, съставът на съда не е изследвал в цялост наличието на правен интерес на лицето, подало искането за спиране на регистърното производство. Отношенията между министъра и членовете на Управителния съвет се уреждат въз основа на договор за възлагане на управлението, който по характера си е облигационен и съставлява договор за поръчка, като възлагането на поръчката може да бъде оттеглено по всяко време от възложителя. В случая се касае за правомощие на министъра на младежта и спорта, като упражняващ правата на държавата в съответното държавно предприятие, което правомощие поражда правните си последици във вътрешните отношения между страните. Лицето, подало искането за спиране, няма качество на съдружник/акционер/лице, упражняващо правата на държавата, които по закон имат право да оспорват съответното решение. Още повече, че в настоящия случай с решението на министъра не е прекратен договорът за възлагането на управление и Любомир Петров не е освободен като член на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, като при вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър Любомир Петров ще продължи да изпълнява функциите си на член на Управителния съвет. Ако не бях адвокат, в случая можех да си помисля, че съдът решава безпристрастно, но съм и напълно осъзнавам какво се случва."

Накрая министър Василев обещава, че "за всеки ден присъствие в тотализатора и за всяко действие на Любомир Петров, Гошо Гинчев и Христо Йовов ще им бъде търсена съдебна отговорност, включително и наказателна. БСТ е голямо публично предприятие и е с определяща роля за развитието на българския спорт. То не може да бъде управлявано от лъжци, които не се ползват с доверието на принципала. Доверието не се гради с хвърляне на пачки през прозореца на джипката или с игра на карти. Категоричен съм, че всички, които са злоупотребявали с власт, трябва да бъдат наказани."

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?