Медия без
политическа реклама

Училища отказват на ученици самостоятелна форма

"За 8 г. сме сменили 4 училища, защото всяка година някое се отказва от тази форма", споделя родителят Ирина Манушева

"Неведнъж съм получавала непонятни отговори от институции, които ме карат да се чудя аз ли друго съм питала, те ли друго са прочели, но този до момента печели приза", казва Ирина Манушева по повод отговора на МОН на въпросите ѝ за самостоятелното обучение.
Ирина Манушева
"Неведнъж съм получавала непонятни отговори от институции, които ме карат да се чудя аз ли друго съм питала, те ли друго са прочели, но този до момента печели приза", казва Ирина Манушева по повод отговора на МОН на въпросите ѝ за самостоятелното обучение.

Министерството на образованието нехае, че редица училища отказват да осигурят самостоятелна форма на обучение на желаещите ученици. Това става ясно от абсолютно формален, дори скандален, отговор на ведомството на въпроси на Ирина Манушева, която пита какво следва да направят родителите, които срещат затруднения по въпроса.

Манушева е един от първите родители, които се възползваха от самостоятелната форма на обучение за децата си, т.е. обучение у дома. Тя бе разрешена през 2016 г. с новия училищен закон, в който бе записано, че освен за лица над 16 г., деца с изявени дарби и по здравословни причини, обучение от вкъщи се допуска и при желание на родителите или ученика, след решение на експертна комисия към съответното регионално управление по образованието.

"И трите ми деца се се обучавали в самостоятелна форма - записани бяха в училища, които не посещават, но в края на годината се явяваха там на изпити по всички предмети. За 8 г. сме сменили 4 училища, защото всяка година по някое училище се отказва да осигурява тази форма. Последното, в която бяхме, се отказа, въпреки че към него бяха записани близо 50 деца в самостоятелна форма и за това се получават средства. Стандартът за самостоятелна форма е доста по-нисък от дневната, но все пак има пари, които следва да се ползват за организирането на годишните изпити, на които се явяват учениците, учещи вкъщи", казва Манушева.

По думите ѝ все повече родители ѝ се обаждат притеснени, че не могат да намерят училище, което предлага тази форма на обучение. Същото се отнася и за детските градини. Самата тя искала преди години да запише най-малката си дъщеря на детска градина в самостоятелна форма, но не открила нито една такава в София. Затова я записала на самостоятелно обучение в предучилищна група в училище. "Проблемът е сериозен не само в страната, тъй като в някои градове самостоятелна форма не се предлага в нито едно училище, но и в София. Когато се уморих да звъня от училище на училище, попитах в РУО-София кои училища предлагат самостоятелна форма. Оттам ми отговориха, че не събират такава информация", разказва Манушева. По думите ѝ някои училища въобще не знаят за тази законова възможност, разрешена още през 2016 г., някои пък погрешно обяснявали, че тя може да се приложи за всяка възраст, но не и за първи клас - нещо, което никъде не фигурира като ограничение.

РУО-тата няма как да не знаят кои училища предлагат самостоятелна форма, защото по закон тяхна експертна комисия, която включва и човек от Агенцията за социално подпомагане, следва да осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии на домашните ученици и на резултатите от тях.

"Разбирам, че е трудно за училищата да организират самостоятелна форма, защото изискванията към тях са доста - да осигурят видео заснемане за изпитите, да определят квестори, по колко изпита да има на ден и т.н. Това е ангажимент за тях и сигурно не им се занимава. Но какво да правим ние родителите, става дума за законова възможност, от която не можем да се възползваме", пита още Манушева. Тя разказва и за друг проблем - предметите, по които държат изпити учениците на домашно обучение, са около 10-15, като те се провеждат или по един изпит на ден, или по два дневно. Ако училището е в друг град, тогава родителят и детето трябва 2 седмици да се изнесат там", казва тя.

Тъй като законът позволява самостоятелната форма, но без детайлни разпоредби всички ли училища трябва да я осигуряват, Манушева задава въпроси на МОН, от които очаква разумни разяснения. В тях тя пита длъжни ли са всички училища и детски градини да осигурят възможност за самостоятелна форма; ако не са, има ли създадена организация, която да гарантира, че поне едно учебно заведение във всеки образователен етап на населено място, ще предлага самостоятелна форма; как могат децата и учениците, които желаят да изберат самостоятелна форма, да получат информация за училищата и градините, които предлагат такава, и какво следва да направят, ако срещнат затруднение със записване на детето си в самостоятелна форма. 

С въпросите си тя цели не да се задължат всички училища да предлагат самостоятелна форма, защото това може да се окаже проблем за всички деца, попадащи на екипи, които не желаят да се занимават с изпити. Според нея обаче съвсем обозримо и практично би било МОН да изпрати изрични разяснения до училищата, напомнящи, че самостоятелната форма е напълно легитимна и допустима форма за всички възрасти - от предучилищна до 12 клас, да изиска всички училища месец преди края на учебната година да вземат решение дали следващата ще предлагат такава форма и да подават тази информация до РУО, така че родителите да могат лесно да изберат училище, както и да се помисли за решение в населените места, където нито едно училище не желае да организира тази форма.

Невероятно, но отговорът на МОН звучи повече от невнятно. Отговорът на директор на дирекция "Организация и контрол" в МОН буквално съдържа преписан член 37, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в предучилищното и училищното образование, който казва единствено при какви условия може да се организира самостоятелното обучение (ако детето е с изявени дарби, по здравословни причини, ако е над 16 г., и по желание на родителите). Няма и дума по въпросите, които пита родителят. Вместо това Манушева е препратена към "експертите от съответното регионално управление на образованието", които да я консултират в съответствие с действащата нормативна уредба, от които тя също не е получила отговор.

"Сега" зададе същите въпроси на МОН отново. Очакваме техния отговор.