Quantcast

Медия без
политическа реклама

МОН уличи професор - рекордьор по научни трудове, в плагиатство

Преписване е открито в две от дисертациите му, защитени в Стопанската академия и Варненския свободен университет

24 Март 2022Екип на Сега
Pixabay

Две научни титли е получил с плагиатство професорът и университетски преподавател В.К.Т. Това са установили проверки на Комисията по академична етика към министерство на образованието и науката (МОН). От ведомството не съобщават пълното име на преподавателя, но посочват, че "В.Т. е публично известен от няколко години поради необичайно голямата си активност в различни сфери на науката". Източници на "Сега" разкриха, че става дума за Венелин Терзиев, за който от доста време в публичното пространство има редица сигнали за нередност в академичната му кариера.

Той е известен като "професорът- рекордьор" по научни трудове и публикации. За четири години защитава един малък и три големи доктората, а от 2014 г. досега има стотици публикации. Има научни степени от Варненския свободен у-т, Стопанската академия в Свищов, Военния у-т в Търново и Бургаския свободен университет. В последните години е преподавал къде ли не - в Русенския у-т, Националния военен университет във Велико Търново, Висшето училище по телекомуникации и пощи, Висшето училище по агробизнес в Пловдив, Военната академия "Г.С. Раковски". Първият вуз, който прекратява трудовите и граждански правоотношения с Терзиев, е Висшето училище по пощи - през 2018 г. Миналата година това направи и Русенският у-т.

Накърняване на авторски права е открито в дисертациите на въпросният преподавател за придобиване на научните степени "доктор" и "доктор на науките" в направление икономика. В първия случай арбитрите на комисията установяват висока степен на плагиатство в научния му труд на тема "Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда", защитен във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" през 2014 г. От общо 296 страници плагиатстваните са 65 или 22.2% от дисертацията, с която В.Т. става т. нар. "малък доктор" в направление икономика. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори.  

При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на степен "доктор на науките" през 2015 г. С дисертация "Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики" той става т.нар. "голям доктор" по икономика в Стопанската академия. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61.8%  от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания. В доклада се посочва, че липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на Комисията по академична етика е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство. 

За решенията са уведомени университетите, в които са защитени дисертациите, за да могат да предприемат действия по отнемане на съответната научна степен съгласно Закона за развитието на академичния състав, посочват от МОН. Докладите на Комисията по академична етика за проверките на трудовете на В.К.Т. можете да се видят тук, тук и тук.

Припомняме, че Венелин Терзиев бе освободен от длъжността професор в Русенския университет през август 2021 г. заради ниски оценки при атестирането. През декември началникът на Националния военен университет във Велико Търново бригаден генерал Иван Маламов сезира министерствата на образованието, на отбраната, администрацията на президента, ДАНС и др. заради два доклада на Терзиев, публикувани в системата Scopus в съавторство с руски гражданин, които засягат образованието на курсантите във военния университет и психологическите аспекти за причините, които довеждат до тяхното напускане. Причината бе, че за подобна тема е нужна заповед от началника на университета.

Името на Терзиев бе споменато и при скандала със служебния министър на икономиката Даниела Везиева, чийто научен ръководител е именно той. През декември м.г. МОН започна проверка на дисретационния труд на Везиева по сигнал, в който се твърди, че има 95% плагиатство.

 

ОЩЕ ПРОВЕРКИ

Комисията по академична етика е приключила още една негова проверка на дисертация. Трудът е защитен в Националния военен университет "Васил Левски" през 2014 г. и е на тема "Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда". Благодарение на него Терзиев е станал "доктор на науките" в направление "Национална сигурност". Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност "професор" в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите не са установили плагиатство. Комисията проверява и негов научен труд в направление "Социални дейности", но работата по него още не е приключила.

 

 

Министерството на образованието проверява сигнал за плагиатство в дисертационния труд на служебния министър на икономиката Даниела Везиева, потвърдиха днес от МОН. Става дума за сигнали срещу четирима докторанти, чийто научен ръководител е проф.

 

Още по темата