Медия без
политическа реклама

Британските студенти се оказаха втората по значимост група у нас

С най-много младежи в нашите университети е Гърция

Илияна Кирилова
Сред чуждестранните студенти, учещи за доктор, най-много са тези от Гърция, следвани от Китай.

22% от чуждестранните студенти у нас са от Гърция. На второ място са студентите от Обединеното кралство, искащи да се дипломират у нас, следвани от тези от Германия. Това показват последните данни на НСИ за образованието в България през 2022/23 г.

Броят на чуждестранните студенти в страната ни се покачва от няколко години насам, като т.г . остава почти непроменен спрямо м. г. Ако през 2021/22 г. те са били 17 616, през настоящата академична година броят им е 17 593 души. Всеизвестно е, че студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62.4% от тях се обучават в тази област, а 48.8% от всички изучават специалност медицина.

Любопитно е и че най-многобройни са чуждестранните студенти от Гърция - 22%, или 3870 на брой. Следват тези от Великобритания - 14.4%, или 2533 души. На трето място по студенти, учещи за диплома в наш университет, са тези от Германия - 9.8% или 1724 души, следвани от Украйна - 9.1% (1600) и Република Северна Македония - 5.5% (967 души) от общия брой чуждестранни студенти.

Чуждестранните докторанти, обучаващи се за степен доктор, са 764, или 11.7% от общия брой. Най-висок отново е делът на тези от Гърция - 18.8%, следвани от докторантите от Китай (16.1%), Германия (11.1%), Косово (7.9%), Израел (6.5%) и Република Северна Македония (6.0%).

За сметка на чуждестранните, българските студенти намаляват, показват още данните на НСИ. През 2022/23 г. студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", са 221 300, като в сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 5700, или с 2.5%. Само за степен бакалавър и магистър в университетите и специализираните висши училища пък се обучават общо 208 000 души.

В частни учебни институции са записани 25 400, или 12.2% от студентите. Студентите български граждани са 190 400, или 91.5% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, като в сравнение с предходната година техният брой намалява с 4600.

Преподавателите във вузовете ни са 20 300 души, от които жените са 51.5%. На основна работа са 12 800, или 63.0%, показват още данните на НСИ.

 

ДИПЛОМА

През 2022 г. в българските университети са се дипломирали 45 900 души, от които придобилите степен бакалавър са 23 300, а степен магистър - 22 600. Най-много студенти се дипломират в областите бизнес и администрация (22.6%), образование (16.3%), здравеопазване (9.6%), науки за обществото и човешкото поведение (9.5%) и технически науки и технически професии (8.6%).

Още по темата