Медия без
политическа реклама

Антикорупционната комисия проверява столично училище

РУО и МОН не отговарят дали частните занимални са преустановени

29 Май 2024
Родителите не спират да се сигнализират за проблеми в 139-о, но институциите шикалкавят.
БНТ
Родителите не спират да се сигнализират за проблеми в 139-о, но институциите шикалкавят.

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проверява 139-о училище "Захарий Круша" в столицата. Това научи "Сега" от Софийската градска прокуратура, която наблюдава казуса. Делото се води за престъпление по служба, извършено в периода 15 септември 2019 г. - 30 септември 2023 г. По него няма привлечени обвиняеми.

Около 139-о училище се разшумя през май 2023 г. Тогава Нова тв освети схема за незаконни частни занимални, които се организират в съседен на училището блок и за които родители заплащат такси от по 300 лв. месечно, въпреки че по закон на учениците се полагат безплатни занимални, а преподаването на частни уроци от същите учители, които преподават и в класа им, е незаконно. Член 9 от училищния закон гласи, че правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет. Според чл. 220 пък педагогическите специалисти не могат да извършват срещу заплащане обучение на учениците, с които работят в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците. 

Проверка на РУО-София тогава констатира редица нарушения - събиране на информация за частни дейности, наемане на помещения за занимания срещу заплащане от родителите (платена занималня), сключване на граждански договори с учители, работещи в училището, за провеждане на часове в "платената занималня", както и непубликувани документи на електронната страница на училището съгласно изискванията. В резултат директорът Румяна Дончева бе привлечена към дисциплинарна отговорност. Прокуратурата пък образува досъдебно производство, възлагайки на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши и финансова инспекция в училището. Тогава РУО-София сезира Държавната агенция за закрила на детето, Столичната дирекция на вътрешните работи, Регионалната дирекция за социално подпомагане и НАП.

Първоначално по делото е работил разследващ полицай от СДВР. По силата на новият антикорупционен закон на 18 март това разследване е едно от предадените на новата КПК. Причината е, че тя разследва лицата, които организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите. Директорът на училището е точно такъв. Това на практика означава, че разследването много ще се забави. Заради политическата криза КПК остана незапълнена и там буквално няма кой да води разследванията.

Междувременно обаче са разпитани много свидетели, включително и председателят на училищното настоятелство, изискани са справки от МОН и протоколи от проверки. Предстои да бъде назначена експертиза.

Въпреки проверките, частните занимални не са преустановени, а продължават да се организират и тази година, сигнализира родител. "Сега" зададе въпроси дали това е така на РУО и МОН, но оттам не отговориха.

Потърсихме за коментар директора Румяна Дончева. В телефонен разговор тя отрече всички обвинения и първоначално заяви, че ще отговори на въпросите ни, ако са зададени писмено. След това получихме следния отговор: "Желая да дам изчерпателен отговор на въпросите на тези родители, но при организиране на открит диалог среща с тях! Оставам на разположение!".

"Всичко е точно"

За една учебна година учениците в 139-о училище са намалели с 47 и към момента са 598, съобщиха от РУО-София в отговор на въпроси на "Сега" по повод твърдения на родители, че много семейства решават да махнат децата си от училището. "От началото на настоящата 2023/24 г. са напуснали 8 ученици, което е съпоставимо с данните за останалите основни училища в района за същия период", казват от РУО и посочват, че "наличните данни не дават обективна информация за причините за напускане", тъй като в в подадените от родителите заявления не се посочват конкретни причини. По повод оплаквания, че няма добър подход към децата със специални потребности, от управлението казват, че не са получавали жалби и сигнали в такъв смисъл. 

"В 139-о ОУ се извършва ежемесечен мониторинг и се оказва методическа подкрепа с оглед оптимизиране на организацията на учебно-възпитателния процес. За всички установени пропуски и нарушения са издадени заповеди за изпълнение на предписания със задължителен характер и е осъществен текущ контрол на изпълнението им. РУО-София-град продължава да следи случващото се в 139-о ОУ „Захарий Круша“ и да оказва методическа подкрепа при необходимост", отговарят формално от регионалното управление на образованието в столицата.

Ключови думи:

139 училище