Quantcast

Медия без
политическа реклама

61% от парите на висшите училища вече са за качество

Професионалните направления с висока оценка концентрират все повече ресурс

Илияна Димитрова
Повече средства ще има за тези направления и университети, в които след завършване има по-малка безработица и повече реализирани младежи.

Парите, които държавните университети получават въз основа на качеството на предлаганото от тях обучение, са достигнали 61% от средствата за издръжка на обучението. Това става ясно от промени в постановлението, с което се отпускат тези средства, приети тази седмица от правителството.

Средствата за издръжка се определят във все по-голяма степен според качеството на обучението и приложимостта му на трудовия пазар. В последните години делът на парите, които университетите получават според качеството, расте. През 2019 г. бе заложено той да достигне 55% през 2019 г., а през 2020 г. да е 60 на сто. За 2023 г. средствата за държавните висши училища, определени в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда, достигат вече 61,4%.

В момента по специална методика се определя коефициент на висше училище по дадено професионално направление, в зависимост от който се разпределя и финансирането за това направление. Той зависи от акредитационната оценка, научните изследвания, реализацията на трудовия пазар и др. Приетите тази седмица промени засягат начина, по който се изчислява коефициентът за реализация на пазара на труда според нивото на безработицата сред завършилите и приложението на придобитото висше образование.

Ако безработцата сред завършилите в дадено направление е под 2%, а приложението от дипломата е над 65%, то съответното направление ще има коефициент за реализация на пазара на труда 1.20. Занапред се предлага този коефициент да стане 1.25, което означава, че ще има повече средства за тези направления и висши училища, в които след завършване има по-малка безработица и повече реализирали се младежи на трудовия пазар. Ако в дадено направление безработицата е между 2 и 4%, а приложението на висшето образование - от 45 до 65%, то коефициентът за реализация на пазара на труда вече ще е не 1.06, а 1.11. От 0.70 на 0.73 пък се променя този коефициент, ако безработицата в направлението е над 6%, а реализацията - под 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи:

университети, качество

Още по темата