Quantcast

Медия без
политическа реклама

С 3000 лв. поскъпна платеното обучение по медицина

Студентите искат среща с премиера заради драстичното вдигане на таксите

Илияна Кирилова

Въпреки че не е сигурно дали ще има присъствена академична година, университетите са вдигнали драстично таксите за платено обучение, като в някои търсени специалности като медицината увеличението е с 3000 лв. Заради повишението студентските съвети изпратиха остра позиция до институциите и настояват за среща с премиера Бойко Борисов.

В много професионални направления има увеличение над 45% на таксите, но сумите стават особено непосилни в медицинските специалности, посочват от представителството на студентите. Таксата за обучение срещу заплащане в специалност „Медицина“ за учебната 2020/2021 година в Медицинския университет в Пловдив например се увеличава с близо 50% - от 7090 лв. миналата година на 10 448 лв. сега. Това е таксата за студенти от първи до трети курс, за горните три курса сумата ще бъде 10 198 лв. При специалност дентална медицина завишението е 14% (942 лв.) и таксата става 8032 лв. за първите три години и 7782 лв. за IV-VI курс. За фармация увеличението е 16% (1120 лв.), като таксата става 9446 лв. за I-III курс и 9196 лв. за IV-VI курс. Платено обучение в бакалавърска степен за медицински сестри ще струва 4153 лв. при 4015 лв. преди година.

В Медицинския университет във Варна таксата за медицина става 10 212 лв. за I-III курс и 9912 лв. за IV-VI курс, като поскъпването е сходно с това в Пловдив, тъй като миналата година и във Варна платеното обучение е било 7090 лв. на година за първите три години и 6790 лв. за следващите три. Във Варна дентална медицина ще се учи в платен прием срещу 8032 лв. (7732 лв. за IV-VI курс), а фармация - срещу 8209 лв. (7909 лв. за IV-VI курс). За медицински сестри обучението поскъпва от 4265 лв. преди година на 4854 лв. сега.

Значително по-малко е поскъпването в Медицинския университет в София. Там таксата за медицина се повишава от 6790 лв. миналата година на 6908 лв. сега. Платените студенти по дентална медицина ще плащат даже по-ниска сума от миналогодишната - 6633 лв. сега при 6790 лв. миналата година. При фармацията е по-сериозното увеличение - от 6790 лв. на 8440 лв. Обучението в балакавърските програми на медицинския колеж струва 3102 лв.

В Плевен платеното обучение по медицина ще струва 9111 лв. на година, а по фармация - 6872 лв. В направление здравни грижи таксата е 4804 лв.

Повишението произтича от изменения в закона за висше образование, с които размерът на таксите се обвързва с допълнителен показател - комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Тази оценка се формира на база на критерии, определени с правителствено постановление и се променя ежегодно. Това означава, че всяка година таксите ще имат различен размер. Именно с променения закон обясняват поскъпването университетите, като МУ-Пловдив специално публикува позиция по този въпрос.

Според Националното представителство на студентските съвети обаче настоящата ситуация не предполага увеличение на таксите, тъй като новият им размер ще се окаже непосилен за много семейства. От организацията са категорични, че липсата на устойчивост и яснота относно ежегодните промени в размера на таксите за обучение ще доведе до отлив на кандидати за обучение срещу заплащане, което е крайно нежелателно при нарастващата потребност от специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием.

"Това драстично увеличение създава социално напрежение сред студентите, приети при условията на осезаемо по-ниски такси, и е възможно да доведе до негативна тенденция в началото на учебната година множество студенти да прекъснат своето обучение", казват студентите. Според тях размерът на таксите, в насока на тяхното повишаване, следва да отразява повишаването на качеството на обучението, а не да бъде мотивирано от необходимостта за покриване на дефицити в бюджетите на държавните висши училища. Затова оттам настояват просветният министър да преразгледа политиката на увеличение на таксите срещу заплащане и да бъде постави мораториум върху спорната разпоредба или същата да се отнася само до студентите, които предстои да започнат своето обучение през учебната 2020/2021 г.

 

МИНИСТЪРЪТ

Пред "Сега" просветният министър Вълчев посочи, че компонентът за качество е бил включен във формулата за изчисление на издръжката на обучението за дадено направление още преди години, но досега вузовете не са го отчитали при определяне на таксите за платена форма.

Темата е засегната от него и в отговор на парламентарен въпрос. "С промените се постига съответствие на общия размер на средствата за издръжка на обучението на студентите, приети по държавен план-прием и студентите в платена форма, като не се допуска със средствата от държавното финансиране да се покриват разходите на студентите в платена форма", обяснява министър Вълчев. По думите му именно това синхронизиране на формирането на общия размер на средствата, предоставяни за издръжка на обучението на един студент, води до увеличение на размера на таксите за обучение на студентите, обучаващи се в платена форма, но пък от друга страна постига еднаква цена на образователната услуга, независимо дали се плаща от държавата, или от студента.

 

 

Още по темата