Медия без
политическа реклама

Тръгват два мегатърга за 500 млн. лв. за нови ВЕИ с батерии

Енергийното министерство се опитва да навакса сериозно изоставане по плана за възстановяване и устойчивост

15 Март 2024ТАНЯ ПЕТРОВА
Илияна Кирилова
Енергийното министерство се опитва да навакса закъснението при изграждане на нови ВЕИ със системи за съхранение на енергията.

Министерство на енергетиката обяви два мегатърга за изграждане на нови ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергията. Безвъзмездното финансиране за двете схеми е в размер на 535 млн. лв., като с двата мегатърга енергийното министерство се опитва да навакса сериозно изоставане по националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Според първоначалните планове по ПВУ следваше да бъдат проведени общо 5 търга за изграждане на нови производствени мощности от възобновяеми източници с общ капацитет от 1425 MW и 375 MW системи за съхранение на енергията. Производственият капацитет бе разпределен равномерно - 285 MW за всеки един търговете и 75 MW системи за съхранение. Подготовката на процедурите обаче закъсня и се стигна до окрупняване, а после условията за предоставяне на финансирането бяха върнати за цялостна преработка след скандал в НС и силно ограничителни условия към потенциалните кандидати.

След тези корекции сега енергийното министерство предлага два още по-окрупнени търга. Единият е за по-малки проекти от 200 кW до 2 MW, като по него се очаква да бъдат изградени общо 200 MW нови производствени мощности със 100 MW капацитет на системите за съхранение. Безвъзмедното финансиране в размер на 107 млн. лв. по тази процедура е само за системите за локално съкранение на енергия, като се допуска по това перо максимална помощ от 35 млн. лв. и минимум 50% съучастие. Останалата част от проекта се финансира самостоятелно от кандидатите.

Вторият търг е за по-големи проекти - над 200 kW без горна граница, като тук ще се финансират общо 940 MW нови производствени мощности. Максималният размер на безвъзмездно финансиране на локалните системи за съхранение по тази процедура е 58,7 млн. лв., като и тук парите са само за частта от проекта с изграждане на системи за локално съхранение с минимум 50% съфинансиране на тези разходи. Прегледът на условията за кандидатстване показва, че финансовите изисквания към кандидатите са преработени и значително намалени спрямо първоначалните ограничителни изисквания, довели до спорове и скандали в НС. Крайният срок за представяне на проекти е 12 юни, 2024 г. От одобрените кандидати се изисква да са си извадили всички необходими разрешения за строеж най-късно до 31 март, 2025 г., а новите мощности трябва да са въведени в експлоатация най-късно до 31 март, 2026 г. Изграждането на локални съоръжения за съхранение на енергията от възобновяеми източници е ключово с цел създаване на възможност за балансиране на това производство. 

Ако процедурите минат безпроблемно, енергийното министерство вероятно ще успее да навакса изоставането и да спаси средствата по тази част от плана за възстановяване. Първият търг за нови 285 MW мощности с капацитет за съхранение от 75 MW трябваше да бъде обявен още в края на 2022 г., но предаването и одобряването на плана за възстановяване се забави. За 2023 г. бяха планирани други два търга за по 285 MW ново производство от ВИ. Обявяването на първи търг по тази линия е и едно от условията за получаване на второ плащане по ПВУ.

Още по темата