Медия без
политическа реклама

Ще връщат пари на ученици и пенсионери за карти за транспорт

В "Държавен вестник" е обнародвана новата схема за подпомагане на транспортните разходи от 1 февруари

27 Яну. 2023Обновена
Илияна Кирилова

Превозвачите ще анулират действащите абонаметни карти на ученици и пенсионери, ако са със срок на валидност повече от един месец, и ще им върнат разликата между старата и новата, по-ниска цена, която ще влезе в сила от 1 февруари.

Това става ясно от обнародваното в "Държавен вестник" постановление на Министерски съвет за новата схема за подпомагане на транспортните разходи за учащите се и пенсионерите.

От 1 февруари до 31 декември 2023 г. пътуването на деца до 10 г. в обществения транспорт ще бъде безплатно. За ученици, студенти и докторанти намалението на абонаментите карти за транспорт ще бъде със 70%, а за пенсионерите - с 40%. В момента тези категории пътници ползват 20% намаление, като по решение на някои общини отстъпката може да е по-голяма.

За децата до 10-годишна възраст ще се издава карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния, се посочва в постановлението. Билетът с нулева стойност ще се издава срещу предоставяне на акт за раждане на детето.

За учениците и пенсионерите намаленията ще бъдат отразени в абонаментните карти за основните градски линии и в картите за пътувания по междуселищните.

Всеки месец превозвачите ще подават до кметовете на общините опис на стойността на абонаментните карти на трите групи подпомагани лица и справка за изминатия пробег, и съответно ще получават компенсация за тези намаления. Бюджетът на схемата е 73 млн. лв. 

Вицепремиерът и министър на транспорта Христо Алексиев вече е обсъдил с представителите на Националното сдружение на общините прилагането на мярката за допълнително компенсиране на намаленията за автобусния транспорт за учащи и пенсионери, така че мярката да бъде приложена бързо и ефективно навсякъде в страната, съобщиха от министерството на транспорта.

„Убеден съм, че никоя българска община няма да си позволи да злоупотреби с тези помощи, за което стриктно ще следим. Очаквам тези средства да отидат по предназначение и хората да усетят ефекта от тази мярка“, заяви вицепремиерът Христо Алексиев. По негово разпореждане е отделен административен ресурс за оказване на професионална и правна помощ на общините по прилагане на разпределението на средствата.

В "Държавен вестник" е обнародвано и постановление, с което на общините се отпускат 27 милиона лева допълнително към субсидията от 20 млн. лв. за превози до отдалечените населени места. Публикувана е таблица, в която е посочено коя община колко средства получава. Те трябва да разпредели до края на годината към превозвачите, с които общините са сключили договорите за обслужване на линиите.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата