Медия без
политическа реклама

Регистрирани в НАП касови бонове ще носят данъчни отстъпки

Министърът на финансите излезе с нова идея за изсветляване на оборотите на търговците

27 Септ. 2023
Събирането и регистрирането на касови бонове пред НАП може да ни донесе отстъпка от годишния данък върху доходите.
Илияна Кирилова
Събирането и регистрирането на касови бонове пред НАП може да ни донесе отстъпка от годишния данък върху доходите.

Финансовият министър Асен Василев не се отказва от намерението си да въведе принципа "Не получаваш касова бележка - не плащаш" като мярка за изваждане на светло на скритите обороти на търговците. През юли с бюджета за 2023 г. бе охвърлена идеята му да не се плаща сметката в заведение, което не издава касови бележки. Сега в пакета данъчни промени за догодина Василев възражда идеята си и дори я разширява за всякакъв вид търговци, а не само за ресторантьори. В проекта за изменение на Закона за ДДС е записано: „Когато лицето не издаде касова бележка от фискално устройство, получателят има право да не заплати стойността на доставката/продажбата.“

В същото време се предвиждат и стимули за потребителите да изискват касови бележки при пазаруване и ползване на услуги,  Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат гражданите да ползват данъчни облекчения, ако регистрират пред НАП касовите си бележки за закупени стоки и услуги през годината. 

Облекчението ще бъде "като приспадат от общата годишна данъчна основа 0,5% от платения ДДС, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискалните бонове, регистрирани в Националната агенция", гласи законовият текст. Това означава, че в най-добрия случай годишната данъчна основа в данъчната декларация може да се намали с до 1200 лв., а това от своя страна означава годишният данък върху доходите да се намали с до 120 лв. За да се получи максималният размер на това облекчение обаче,  сметките показват, че месечно трябва  да се регистрират касови бележки за огромна сума покупки - близо 100 000 лв. За далеч по-скромни разходи - примерно 2000 лв. месечно, човек би получил отстъпка от едва 2 лева. Сумата е твърде ниска, за да си заслужава данъкоплатците да губят време да регистрират десетки касови бележки всеки месец.

В законопроекта се посочва, че единичната стойност на фискалния или системния бон, регистриран в НАП, не трябва да надвишава 2000 лв.

"Необходимо е да се въведе стимул за потребителите да изискват издаването на фискален или системен бон, с което да се постигне по-висока степен на изсветляване на някои сектори, както и да се повиши събираемостта на приходите", пише в мотивите на законовата поправка. 

Все още не е ясно как би действало това данъчно облекчение. За да влезе в сила трябва да се създаде нова електронна услуга, чрез която данъкоплатците да регистрират касовите си бележки в НАП.

Освен това министъра на финансите трябва да издаде заповед, за кои видове стоки и услуги ще се прилага отстъпката за платения ДДС на базата на представените касови бележки. 

Преди няколко години НАП направи специална лотария с касови бележки, отново с цел да насърчи потребителите да изискват получаването им от търговците. Тази лотария се разграваше в продължение на две години, като спечелилите получаваха различни предметни награди - смартфони, телевизори. Регистрацията на касовите бонове тогава ставаше чрез специален сайт на играта.  НАП бе отчел, че в рамките на играта са регистрирани близо 60 млн. касови бележки на обща стойност 780 млн. лв. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата